Norge

Nye FHI-tall: 39.000 ble smittet med omikron. Hvor mange ble alvorlig syke?

Risikoen for å bli alvorlig syk med korona, har falt dramatisk. Risikoen for innleggelse er bare en fjerdedel av hva den var da deltavarianten dominerte.

Kø av biler ved testsenteret på Fornebu søndag ettermiddag med folk som vil ta pcr-test. Nesten alle som tester positivt nå, har omikron. Men hva er egentlig risikoen for å bli alvorlig syk?
  • Per Anders Johansen
    Per Anders Johansen
    Journalist

Bildet er blitt klarere for hver dag som går. Til tross for daglige, nye smitterekorder siden nyttår, blir svært få lagt inn på sykehus.

188.000 smittetilfeller er meldt inn siden 1. januar. Samtidig har det kommet inn langt færre pasienter enn før jul, da delta-varianten dominerte og færre hadde fått tredje vaksinedose.

24. januar lå det 255 koronasmittede pasienter på sykehusene. Dette er 33 prosent færre pasienter enn på toppnivået 17. desember.

Nå har FHI laget nye beregninger på hva risikoen egentlig er for å bli alvorlig syk, etter at omikronvarianten ble dominerende.

Det er svært gode nyheter.

Hva viser tallene nå?

FHI har sett på hva som skjedde med om lag 90.000 personer som ble smittet med delta eller omikron fra 6. desember til 9. januar.

Deretter har FHI kontrollert tallene for andre forhold. FHI har tatt hensyn til både alder, kjønn, fødeland, bostedsfylke, prøvedato, risikobakgrunn og vaksinasjonsstatus.

Av for eksempel 30.300 personer under 44 år som ble smittet omikron, ble til sammen 25 personer innlagt.

Går vi dypere ned i tallene ut fra alder, ser vi at andelen som ble alvorlig syk, har gått ned både for unge og eldre.

Av de omikronsmittede i aldersgruppen 0–29 år ble 0,05 prosent innlagt.

Blant de 10.200 mellom 30 og 44 år som fikk omikron, ble 0,14 prosent alvorlig syke og innlagt. Det er i denne gruppen, og de i alderen 55–64 år, at andelen som legges inn har gått mest ned.

Tallene viser at risikoen fortsatt er høyest for de eldste. Men andelen som ble innlagt, har gått kraftig ned også her.

Av de delta-smittede over 75 år, ble hele 19,2 prosent innlagt. Blant de omikron-smittede var andelen 4,3 prosent.

Denne faktiske risikoen er i virkeligheten betydelig lavere enn dette også. Årsaken er at tallene omfatter kun de som faktisk fikk påvist smitte.

Hvor mye har risikoen gått ned?

39.524 personene ble smittet med omikronvarianten i denne perioden. 91 ble innlagt på sykehus. Det utgjør 0,2 prosent av de smittede.

Til sammenligning ble 51.500 personer som ble smittet med delta-varianten. Av disse ble 552 innlagt. Det tilsvarer 1,1 prosent.

Justert for alder, underliggende sykdommer, fødeland og vaksiner, anslår FHI nå at risikoen innleggelse på sykehus er redusert med 73 prosent med omikron, sammenlignet med delta.

Det betyr at risikoen var 3,7 ganger så høy for å bli innlagt med delta-varianten som med omikron.

Omikron-pasientene ser også ut til å ligge kortere på sykehus. Og færre havner på intensiven. Men her er tallene fortsatt svært usikre siden det har gått så kort tid og antallet pasienter er så lavt.

Hvorfor er det viktig?

Det største og viktigste spørsmålet nå, er i hvilken grad omikron-bølgen kan føre til en overbelastning av sykehusene.

Risikoberegningene spiller en avgjørende rolle når helsemyndighetene skal vurdere tiltak fremover.

Antallet innlagte pasienter nå er langt lavere enn FHIs scenarioer tidligere har anslått.

Selv om alle de strenge smittetiltakene fra 13. desember var blitt videreført, anslo FHI at mellom 500 og 2500 koronapasienter kunne ligge inne ved månedsskiftet.

En uke før månedsskiftet, og til tross for at både skjenkestopp og flere andre tiltak er opphevet, er sykehustallene fortsatt langt lavere enn før jul.

I en pressemelding understreker FHI at den kraftige reduksjonen i risikoen ikke betyr at den samlede belastningen for sykehusene kan bli for stor.

Dersom smittetallene blir høye nok, kan strømmen av pasienten likevel bli stor.

– Den lavere risikoen for sykehusinnleggelse knyttet til omikron innebærer ikke nødvendigvis at vi forventer en redusert belastning på sykehussektoren. Man må også ta hensyn til at omikron er mer smittsom enn delta, samt at vaksineeffekten ser ut til å være lavere mot omikron, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

Les mer om

  1. Koronaviruset