Opera-drama i retten

Entreprenøren Veidekke vil ha dekket ekstrautgifter på 113 millioner kroner etter forsinkelser under bygging av ny opera.

En rettssak mellom Statsbygg og entreprenørselskapet Veidekke kan lage riper i marmoren for den nye operaen i Bjørvika.

Den nye operaen i Bjørvika skal ha sin gedigne åpningsfest 12. april 2008. All festivitas kan bli overskygget av en høylytt skittentøyvask i retten neste år. Entreprenøren Veidekke har stevnet byggherren Statsbygg, og vil ha betalt for ekstra utgifter de mener selskapet er påført under byggeoppdrag på prestisjeprosjektet.

Krangel om kontrakt.

Veidekkes advokat Harald Kobbe bekrefter at stevningen med kravet på 113 millioner kroner er sendt Oslo tingrett. — Det dreier seg om uenighet rundt priser og kontraktsvilkår i oppføringen av råbygget til operaen. Overleveringen av råbygget var 16. desember i fjor, mens det avtalte tidspunktet var 26. august. Og Statsbygg har krevd dagsmulkter fra 1. oktober, sier Kobbe.Veidekke vil ha dekket utgifter de mener byggherren må ta ansvar for. Selskapet var for øvrig eneste anbyder til denne delen av jobben på operaen. Det førte til at anbudskonkurransen ble avlyst. Statsbygg som byggherre gikk i direkte forhandlinger med entreprenøren om detaljene i avtalen. Etter det Aftenposten kjenner til, er det uenighet rundt denne avtalen som ligger bak tvisten. Den rettslige tvisten kan likevel ende med forlik. Krangelen om regningen har pågått siden mai i år og stevningen ble varslet Statsbygg 21. juni.

Forsinkelser.

Konflikten skal blant annet dreie seg om detaljerte arbeidstegninger i byggearbeidet har vært klar i tide, og at det skal ha vært visse endringer og tillegg underveis. Det har vært lite offentlighet rundt problemer ved bygging av operaen. Snarere tvert imot. Byggeprosjektet har fremstått som en suksess. Men et intervju med Statsbyggs prosjektdirektør Roar Bjordal i bladet Byggeindustrien nr. 10 i år er et unntak. Der sier Bjordal at nettopp arbeidstegninger har vært et problem under bygging av Bjørvika-operaen.- Noe av det som har skapt press på tidsplanen for oss, er kvaliteten på arbeidstegningene, sa Bjordal til bladet.Han viste til komplisert geometri og spesiell teknikk, samt mangel på standardløsninger. Bjordal understreket også at tegningene i enkelte tilfeller måtte suppleres med detaljer etter at arbeidene kom i gang.

Få svar.

Roar Bjordal vil ikke uttale seg om stevningen fra Veidekke. - Jeg har ikke lest den, men vet at den kommer. Dette er en sak som har sine spilleregler, og vi ser dette an, sier Bjordal.Han vil heller ikke uttale seg om problemer med arbeidstegninger på operaen nå.- Står du ved uttalelsene til bladet Byggeindustrien?- På generelt grunnlag, ja, sier Bjordal.