Norge

Rødgrønn mistillit mot Regjeringen om terrorsikring

Statsminister Erna Solberg (H) blir møtt med mistillit fra hele den rødgrønne opposisjonen når hun skal forklare seg om sviktende objektsikring i Stortinget.

Nils T. Bjørke (Sp, t.v.) og Torgeir Knag Fylkesnes (SV) har begge konkludert med at kritikken av Regjeringens arbeid med objektsikring er så alvorlig at de støtter mistillit. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

  • og NTB

Også Senterpartiet har konkludert med at Regjeringen i så stor grad har forsømt arbeidet med såkalt objektsikring at partiet går for mistillit. Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité avgir sin innstilling i saken torsdag.

– Dette er blitt en alvorlig sak som viser at Regjeringen ikke har prioritert beredskap både innenfor politi og forsvar. Det har kommet fram at det har vært dårlig samspill mellom de viktige etatene, og Regjeringen har feilinformert Stortinget om situasjonen, sier Sps Nils T. Bjørke i kontrollkomiteen.

– Det mest alvorlige er likevel at statsministeren ikke har vært klar over den alvorlige situasjonen og svikten i beredskapen. Det er kritisk at statsministeren i landet trengte en rapport fra Riksrevisjonen for å forstå situasjonen, legger han til overfor NTB.

Ikke KrF-støtte

Før helgen ble det klart at både SV og Arbeiderpartiet har konkludert med mistillit i saken. Men siden KrF sist uke droppet mistillit og landet på formuleringene «svært alvorlig» og «sterkt kritikkverdig», tyder alt på at Regjeringen ikke får stortingsflertallet mot seg i saken.

Riksrevisjonen har i flere rapporter pekt på svikt i Regjeringens arbeid med såkalt objektsikring, som innebærer trygging av samfunnsviktige og skjermingsverdige bygninger og infrastruktur. Saken har vært belyst gjennom fire høringer i kontrollkomiteen.

KrFs Hans Fredrik Grøvan nektet nærmest helt til det siste å utelukke at også han kunne gå for mistillit i saken, men sist uke gikk KrF ut med sitt syn.

– KrF mener Regjeringens manglende oppfølging er sterkt kritikkverdig og svært alvorlig og inviterer Stortinget til å vedta et såkalt daddelvedtak som er enda kraftigere enn sist gang Stortinget behandlet saken, sa han.

Et daddelvedtak er den sterkeste formen for kritikk Stortinget kan rette mot en regjering uten å erklære mistillit.

Krever endringer

Senterpartiet kobler mistillitsbeslutningen med et omfattende forslag i Stortinget til endringer i beredskapspolitikken. Flere soldater i Heimevernet, flere politifolk i distriktene, forsering av arbeidet med objektsikring og helikopterberedskap for politiet i nord er kjernepunkter i Sps forslag.

– Det viktigste er om Regjeringen er villig til å gjøre ting fremover, sa partileder Trygve Slagsvold Vedum i et intervju med NTB sist uke.

Statsminister Erna Solberg (H) lovte sist uke å stille opp i Stortinget og ta selvkritikk når saken skal behandles.

– Kunnskapen om hvor komplekst og krevende objektsikringsarbeidet er, har vært en gradvis erkjennelse, og jeg ser at den burde vært kommunisert tidligere, tydeligere og mer samlet til Stortinget, sa hun til NTB sist torsdag.

Foreløpig er planen at saken skal behandles i Stortinget 5. desember.