Støre er ikke fornøyd med statsministerens selvkritikk

Statsminister Erna Solberg (H) tar selvkritikk på at informasjonen til Stortinget om objektsikring burde vært kommunisert tidligere, tydeligere og mer samlet. Men hun beklaget ikke overfor Stortinget.

Statsminister Erna Solberg (H) tok selvkritikk, men kom ikke med noen beklagelse i debatten om terrorsikring i Stortinget onsdag.

Med et mistillitsforslag fra opposisjonen hengende over seg tok Solberg ordet i debatten om objektsikring i Stortinget onsdag.

Arbeiderpartiet, SV, Sp og Rødt har konkludert med at de vil fremme mistillitsforslag mot Regjeringen på bakgrunn av saken, men KrF går bare inn for sterk kritikk, og redder dermed Solberg.

Der gjentok hun formuleringene fra kontroll- og konstitusjonskomiteens åpne høring om Riksrevisjonens kritiske rapport av Regjeringens arbeid med terrorsikring:

– Kunnskapen om hvor kompleks og krevende objektsikringsarbeidet er, har vært en gradvis erkjennelse. Kompleksiteten og kostnadene med arbeidet er noe Regjeringen burde ha kommunisert tidligere og tydeligere og mer samlet til Stortinget. Jeg vil understreke fra Stortingets talerstol at jeg tar selvkritikk på dette, sa Solberg.

Hun innledet med å si seg enig med Riksrevisjonen, som slår fast at det vil ta tid før skjermingsverdige objekter i politiet og forsvaret har en permanent grunnsikring.

– Dette tar vi på alvor, sa Solberg.

Hun sa videre at man i dag vet at gjennomføringen har vist seg langt mer kostnadskrevende og tidkrevende enn da objektsikringsforskriften ble vedtatt i 2010.

Avviser brudd på informasjonsplikt

Hun avviste imidlertid at Regjeringen har brutt informasjonsplikten den har overfor Stortinget, ifølge Grunnloven.

Kontrollkomitéleder Dag Terje Andersen (Ap) viste til at Justisdepartementet i 2015 fikk vite at statsbudsjettet inneholdt feil opplysninger om status for politiets sikringsarbeid. Likevel ble ikke Stortinget informert om feilen mens den behandlet budsjettet.

– De opplysningene hadde grunnlag for å gi feil opplysninger om status. Men den korrekte statusen er rapportert i budsjett etter budsjett etterpå, sa Solberg.

Andersen tok også opp at Forsvarsdepartementet ikke opplyste om at Forsvaret ikke ville klare å nå fristen for objektsikringsarbeidet som opprinnelig var satt til 1. januar 2015. I stedet har departementet laget en investeringsplan der målet er å være ferdig i 2025 - altså ti år etter.

Solberg gjentok at Regjeringen kunne informert bedre om dette.

Støre: Tillit har blitt til mistillit

– Vi må erkjenne at statsministeren ikke beklager, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

– Hun tar kritikk for måten hun har informert på. Hun tar Riksrevisjonens kritikk til seg, men Stortingets ganske tydelige kritikk har hun ikke kommentert med et ord, konstaterte Støre etter at statsminister Erna Solberg (H) hadde vært på talerstolen i Stortinget.

Han rettet kritikken direkte mot statsministeren.

– Det er under hennes ledelse og som en følge av hennes ledelse at tillit er blitt til mistillit i denne salen på dette viktige og følsomme området, sa Støre.

Lysbakken: Tankekors for KrF

Med en beklagelse fra statsministeren ville SV vurdert å droppe mistillit i objektsikringssaken, sier partileder Audun Lysbakken. Den beklagelsen kom ikke.

– I dag hadde statsministeren anledning til å beklage skikkelig. Beklage at Stortinget hadde fått feil informasjon som ikke ble rettet opp i før riksrevisjonens rapport, sa Lysbakken.

Han mener det må være et tankekors for KrF at Solberg ikke gikk lenger i å beklage enn det hun har gjort tidligere.

Nestleder i kontrollkomiteen, Hans Fredrik Grøvan, sier KrF fortsatt har tillit til statsministeren, selv om partiet vil betegne Regjeringens håndtering av saken som «sterkt kritikkverdig» og «svært alvorlig».

– Med en statsminister som erkjenner de faktiske forholdene, har jeg fortsatt tillit til at arbeidet vil få en langt høyere prioritert i tiden som kommer, sa Grøvan da Stortinget behandlet Riksrevisjonens oppfølgingsrapport om terrorsikring.