Norge

Rystet over politiets behandling av voldtatt kvinne

 • June Westerveld

- Det er ikke et ukjent fenomen for oss at smerten personer med psykiske lidelser uttrykker blir oppfattet som et ordensproblem, sier Dagfinn Bjørgen, landsleder i Mental Helse. Foto:

Lisa Arntzen i Dixi Ressurrsenter for voldtatte er rystet over at politiet avviste kvinnen som ble voldtatt. Foto: Ingar Storfjell/Aftenposten

 • Mange voldtektsofre bærer på en tung forhistorie som blir brukt mot dem etter overgrepet, sier Lisa Arntzen i Dixi Ressurssenter mot voldtekt.

Arntzen er rystet over måten politiet møtte kvinnen på som Aftenposten omtaler tirsdag.

— Dette går ikke an. Politiet har misforstått kvinnens sårbarhet. Mange voldtektsofre bærer på en tung forhistorie som blir brukt mot dem etter overgrepet, sier Arntzen.

Den 33 år gamle kvinnen ble voldtatt av to menn ved Akerselva i juni i fjor. Etter det brutale overgrepet gikk hun selv til Legevakten og ba om hjelp. Hun var psykisk ustabil og ble beskrevet som utagerende. Derfor sørget to vektere å legge henne i jern, mens politiet ble tilkalt.

Hun ble undersøkt ved Overgrepsmottaket, der det ble sikret biologiske spor fra gjerningsmennene.

Etter voldtekten ble hun igjen innlagt ved en psykiatrisk avdeling. Først en drøy uke etterpå, 3. juli i fjor, ble hun fulgt av ansatte ved institusjonen til politiet, slik at hun kunne innlevere en formell politianmeldelse. Da åpnet politiet etterforskning.

I slutten av desember i fjor tok kvinnen sitt eget liv. Tirsdag i forrige uke ble voldtektsmennene dømt. Begge ble dømt til fire år og tre måneder i fengsel.

Ikke første gang

— Det er dessverre ikke første gang vi opplever at folk med problematisk adferd blir avvist av politi og helsevesen, ikke trodd og ikke får den nødvendige assistansen de trenger, sier Dagfinn Bjørgen, landsleder i Mental Helse.

Han mener saken illustrerer et gjentagende problem - at personer med rus- eller psykiske problemer oppleves som ordensforstyrrelser når de kommer for å få hjelp.

— Det forlanges at du skal være høflig mot politi og helsevesen. Det er ikke et ukjent fenomen for oss at smerten personer med psykiske lidelser uttrykker blir oppfattet som et ordensproblem.

— De må lære forskjell på traumereaksjoner og aggresjon. Her trengs det holdningsendringer og kunnskap om hvordan man skal håndtere slike situasjoner uten å møte det med motaggresjon. Slik politiet håndterte kvinnen som ble voldtatt, bidrar de til at hun får et ekstra traume. Det skal absolutt ikke skje, sier Bjørgen.

Tar ikke sakene på alvor

— Jeg har fått flere henvendelser fra ulike organer hvor det gis tilbakemelding på at politiet ikke tar disse sakene på alvor, sier Høyrepolitiker Margunn Ebbesen som sitter i justiskomiteen på Stortinget.

Hun forteller at hun nylig hadde møte med JURK (juridisk rådgivning for kvinner) som fortalte om flere lignende episoder.

— Blant annet kvinner som hadde opplevd vold i nære relasjoner og hadde oppsøkt politiet for å fortelle om hendelsen. Politiet hadde ikke registrert dette som en anmeldelse.

Ebbesen understreker at vold og voldtekt er alvorlige overgrep mot kvinner som samfunnet ikke skal akseptere.

— Politiet og vi som samfunn har ikke råd til å høre om flere slike opplevelser hvor det viser seg at politiet ikke tar sakene på alvor, sier Ebbesen.

Vanskelig å få hjelp

Lisa Arntzen ved Dixi ressurssenter mot voldtekt mener denne typen saker er en utfordring for psykiatrien.

— Det er vanskelig å få hjelp. Ofte blir voldtektsofre sendt rett ut på egen hånd etter undersøkelsene ved Overgrepsmottaket, sier Arntzen.

Hun sier det er stor forskjell mellom overgrepsmottakene. Noen steder får voldtektsofrene tilbud om samtaler, andre steder ikke. I Oslo skal de få opptil åtte oppfølgingssamtaler.

— Men det er langt fra nok for mange. Ofte trenger de oppfølging et helt år etterpå. I stedet opplever vi at de kanskje blir sendt til DPS hvor de mottar antidepressiva og deretter blir sendt rett ut igjen.

 • Hvis de kontakter fastlegen, får de gjerne utlevert en liste over rundt 200 psykologer som de så må ringe selv. Det forventes altså at de skal ringe en ukjent psykolog og over telefon fortelle om voldtekten de er blitt utsatt for. Det er selvsagt mange som ikke orker det, sier Arntzen.

Hun sier at det kan gå opptil ett år før de får hjelp.

— Men det er jo akutthjelp de trenger. Dette er veldig, veldig frustrerende tilstander, sier Arntzen.

Relevante artikler

 1. NORGE

  Overgrep ble dysset ned:

 2. NORGE

  - Kommunens hjelp kommer altfor sent, sier Gunn Hætta, leder av Samisk nasjonalt kompetansesenter.

 3. NORGE

  Trine Lise Olsen: - Jeg vil at du skal føle deg som en totalt ubrukelig idiot hvis du så mye som tenker på å voldta

 4. SID

  For fire år siden ble jeg én av dem som ikke sier ifra om voldtekt. Jeg angrer ikke.

 5. NORGE

  Flere vil være åpne om å ha blitt utsatt for overgrep

 6. KULTUR

  Økt pågang hos voldtektssenter etter #metoo