Oslo Høyre vil tillate røyking av heroin på sprøyterom

Oslo Høyres årsmøte vedtok at de vil gå inn for å åpne for at det røykes heroin på sprøyterom, for å redusere muligheten for overdose.

Arkivfoto fra Oslo kommunes sprøyterom.

Kun to representanter på årsmøtet stemte mot forslaget, skriver Vårt Oslo.

På landsbasis er imidlertid partiet splittet i saken. Høyres landsmøte gikk i 2016 inn for å prøve ut heroinassistert behandling for å redusere antall overdosedødsfall blant tunge rusmisbrukere, men på Stortinget stemte partiet i mars i fjor nei til et forslag om å åpne for at rusavhengige skal få lov til å røyke heroin og ta andre rusmidler enn heroin på sprøyterom.

Mathilde Tybring-Gjedde i Oslo Høyre, som også er fast vararepresentant på Stortinget for utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H), håper nå på å kunne snu stortingsgruppen i saken.

–Vi har sett et skifte der mange partier, også Høyre, har endret syn på ruspolitikken. Man er nå mer opptatt av å redusere skadevirkningene av narkotikabruk, istedenfor å drive med signalpolitikk, sier hun til NRK.

Den overordnede hensikten med tiltaket er å sørge for at bruk av narkotika i større grad blir en oppgave for helsesektoren heller enn justissektoren.

– I Oslo er det en utfordring at personer som har vært til behandling og avrusning ofte faller tilbake til sitt tidligere rusbruk. Vi må derfor styrke ettervernet og ha større oppmerksomhet om hva som skjer med brukere etter behandling, skriver Oslo Høyre i sitt vedtak.