Høyres Lunde vil gå til valg på endringer i sykelønnen

Heidi Nordby Lunde i Høyre mener partiet må ta debatten om sykelønnsordningen innen neste stortingsvalg og at endringer i sykelønnen bør bli en valgsak.

Heidi Nordby Lunde vil spare penger og få flere i arbeid ved blant annet å legge om sykelønnsordningen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Lunde har vært på studietur til Sverige, der sykelønnsordningen er mindre sjenerøs enn her hjemme, skriver Dagens Næringsliv.

– Kombinasjonen av lavere sykelønn, større aktivitetsplikt ved trygd og lavere skatt ved arbeid vil føre til at flere kommer i arbeid, sier Lunde, som sitter i Stortingets arbeids- og sosialkomité.

Ifølge Høyres anslag kan arbeidsmarkedet tilføres rundt 129.000 årsverk dersom Norge kommer ned på samme sykefravær og samme andel uføre som på den andre siden av Kjølen. I tillegg trekker hun fram de mange milliardene staten og bedriftene kan spare.

Sykelønnsordningen er riktignok fredet i denne stortingsperioden, men Lunde vil ha en debatt i partiet før valget i 2021 og gå til valg på å legge om ytelsene.

– Det kan godt hende at etter en grundig debatt, vil vi komme opp med andre tiltak enn i Sverige. Det viktige er at vi ser i sammenheng alle ytelsene som i dag hindrer arbeidsdeltakelse, sier hun.

Ikke overraskende møter hennes tanker motbør i Arbeiderpartiet.

– Kutt i sykelønnen er et dårlig forslag som vil virke ekskluderende og øke forskjellene. Vi skal gjøre alt vi kan for å bekjempe slike forslag og drive høyrekreftene tilbake, sier Aps arbeidslivspolitiske talsperson, Arild Grande.