Norge

Hver tredje som dømmes for barnevold, får strafferabatt

Riksadvokat Tor-Aksel Busch.
 • Det siste vi trenger, er redusert straff på grunn av lang saksbehandlingstid, sier riksadvokat Tor-Aksel Busch til Aftenposten.
 • Lene Li Dragland
 • Lene Skogstrøm
  Journalist

Mange voldsmenn får kortere straff fordi politiet somler. Aftenposten har gått gjennom 89 dommer fra Oslo tingrett for de siste tre årene hvor barn er utsatt for vold i sin egen familie. Avisens undersøkelse viser:

 • 30 av sakene ble sakene liggende ubehandlet i årevis hos politiet.
 • I noen av dommene er det nevnt at bytte av politijurist eller venting på ulike rapporter eller erklæringer kan være grunn til liggetiden, men i de fleste sakene er det ikke angitt noen grunn til at saken ble liggende ubehandlet hos politiet.
 • I flere saker ble det dermed dom først opptil tre år etter at politiet begynte etterforskning.
  Riksadvokat Tor-Aksel Busch mener flere av familievoldssakene bør etterforskes raskere.

— Politiske myndigheter forventer en nedgang i saksbehandlingstiden for saker om vold i nære relasjoner, noe vi har presisert i vårt mål- og prioriteringsrundskriv. Mange saker er – helt eller delvis – egnet for straksetterforskning og bør i enda større grad bli gjenstand for dette. Vårt direktiv om utarbeidelse av etterforskningsplaner i disse sakene forventes også å bidra til lavere saksbehandlingstid, sier Busch til Aftenposten.

Riksadvokaten peker også på at nye frister for gjennomføring av barneavhør av barn som selv har vært utsatt for vold eller vært vitne til vold, vil tvinge frem en prioritering av disse sakene.

Familievoldsaker skal undersøkes

Statsadvokatene vil i år under sine inspeksjoner av politidistriktene undersøke om kvaliteten på etterforskning av familievoldsaker er god nok.

-Det vil bli gitt konkrete tilbakemeldinger til politimestrene om hva som bør forbedres. Mishandling i nære relasjoner er, sammen med voldtektssaker, de første sakstypene som skal undersøkes på denne måten, sier riksadvokaten.

Med en «sjekkliste» på over 100 punkter i hånden skal statsadvokatene undersøke kvaliteten på politiets etterforskning av saker som handler om vold mot barn og om voldtekt.

Riksadvokaten mener effektiv etterforskning og dommer med strenge straffer vil gi ha en allmennpreventiv virkning.

— Det vil vise dem som lever med mishandling at det er mulig å komme ut av det ved å anmelde forholdet, sier riksadvokat Busch.

Han mener også at det vil ligge mye godt forebyggende og avvergende politiarbeid i sakene, selv om de skulle bli henlagt som straffesak, noe som skjer i 70 prosent av sakene.

Politiarbeidet viktig for de fornærmede

— Vi tror at det politiet gjør som ikke har direkte relevans for straffesaken, for eksempel hvordan fornærmede følges opp under saksgangen og hvor godt politiet klarer å samhandle med andre offentlige instanser, også er svært viktig for de fornærmede, sier Busch.

Han tror at slike gode eksempler vil spre seg, og bidra til at flere kontakter politiet og hjelpeapparatet, slik at flere saker om familievold kan bli avdekket og etterforsket.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård har nylig gitt politimestrene over hele landet klar og tydelig beskjed om at vold mot barn er saker som skal prioriteres høyt, at «liggetid» er uakseptabelt og at slike saker skal kjøres effektivt gjennom systemet.

Endringer i Oslo-politiet

I Oslo politidistrikt er det nylig foretatt endringer for å hindre at slike saker blir liggende ubehandlet for lenge. Egne familieavsnitt skal sørge for større fokus og fremdrift i disse sakene.

— Både riksadvokaten og politidirektoratet har fokus på at saksbehandlingstiden i familievoldssaker må ned. Dette gjelder særlig i saker der barn er fornærmet. Mangel på enhetlig prioritering og lik behandling av straffesaker var også hovedargumentene bak Oslo politidistrikts beslutning sommeren 2015 om å opprette egne familieavsnitt for etterforskning og påtale, sier politiinspektør Trude Maren Buanes. Hun er påtaleansvarlig ved familievoldsavsnittet på Stovner politistasjon.

- Mangel på enhetlig prioritering og lik behandling av straffesaker var også hovedargumentene bak Oslo politidistrikts beslutning sommeren 2015 om å opprette egne familieavsnitt for etterforskning og påtale, sier politiinspektør Trude Maren Buanes. Hun regner med at dedikerte medarbeidere og større fokus vil forhindre at familievoldsaker blir liggende ubehandlet i tiden fremover.

Dedikerte medarbeidere

-Ved å få dedikerte medarbeidere på disse sakene, forventes det også større kontinuitet og oppfølgning av den enkelte sak, noe som kan synes å være en forutsetning både for høyere oppklaringsprosent i sakene og kortere saksbehandlingstid. Samtidig ser vi at det er viktig at ledelsen følger opp og har fokus på at liggetid ikke kan aksepteres i denne type alvorlige saker, sier Buanes.

Her er fire eksempler fra de siste tre årene:

Foreldre fikk ett års strafferabatt:

Oslo tingrett mente at et ektepar fra Tsjetsjenia som jevnlig mishandlet barna sine gjennom tre og et halvt år, egentlig skulle hatt to års ubetinget fengsel. Foreldrene ble dømt for å ha slått barna med hendene, med belte og med kjøkkenredskaper. Fordi saken hadde blitt liggende ubehandlet hos politiet i over ett år, ble ett år av straffen gjort betinget.

Under rettssaken kom det frem at også barnevernet somlet. Først etter åtte bekymringsmeldinger fra skole, barnehage og naboer dro barnevernet på uanmeldt hjemmebesøk tre og et halvt år etter første melding. Hjemmebesøket førte til akutt omsorgsovertagelse og anmeldelse til politiet.

Tobarnsfar fikk ni måneders strafferabatt:

Politisommel førte også til at en 37 år gammel tobarnsfar fikk en del av fengselsstraffen gjort betinget.

Etter rettspraksis mente Oslo tingrett at han skulle sone ett år og tre måneder i fengsel. Men fordi saken ble liggende ubehandlet hos politiet i mer enn ett år, ble ni måneder gjort betinget. Mannen må derfor bare sone seks måneder i fengsel. Saken ble anmeldt i 2011, men det ble dom først tre år senere.

Mannen ble dømt for å ha brukt vold mot barna sine, for å ha tatt kvelertak og truet kona på livet. De to barna fortalte i dommeravhør at vold og utrygghet i hjemmet var en stor belastning for dem, og de var ofte syke.

— Saksbehandlingstiden er svært beklagelig både for de fornærmede og for tiltalte som har måttet leve med en uavklart straffesak over altfor lang tid, skriver Oslo tingrett i dommen.

Far fikk fire måneders strafferabatt:

En 39 år gammel mann, opprinnelig fra Pakistan, ble dømt til ti måneders fengsel fordi han gjentatte ganger straffet to av sine fire barn ved å slå dem i ansiktet, hodet og ryggen. Barna, en gutt på seks og en jente på ni, var pålagt å lese Koranen og lære deler av den utenat.

Når faren ikke var fornøyd med barnas innsats, ble de straffet. Begge barna forklarte i dommeravhør at de ble pisket med en pinne over hele kroppen, «så hardt som han greier». Tingretten fant det bevist at barna i en periode på et halvt år levde i nesten daglig frykt for å bli straffet fysisk.

Saken var ferdig etterforsket i desember 2012, men det ble først tatt ut tiltale i januar 2015. Tingretten mener en liggetid på over to år er uakseptabel. Straffen skulle egentlig vært ti måneders ubetinget fengsel, men fire måneder av straffen ble gjort betinget på grunn av lang liggetid.

Foreldre fikk solid strafferabatt:

Et foreldrepar fra Somalia ble dømt for grov vold mot fire barn – volden pågitt mellom tre og seks år, avhengig av når barna var født. Tingretten fant det bevist at barna ble slått jevnlig med pinner, belte og elektriske ledninger, og barna var ofte vitne til at deres søsken ble slått. Foreldrene nektet for voldsbruk.

Skadene på flere av barna mente foreldrene stammet fra behandling hos en «heksedoktor» som hadde brukt både kniv og andre redskaper på barna. Barnevernet var involvert i familien i seks år før det ble reagert med politianmeldelse og omsorgsovertagelse. Først ett år og syv måneder etter at saken var ferdig etterforsket, ble det tatt ut tiltale.

Mens riktig straff egentlig skulle ha vært to års fengsel for begge, fikk faren strafferabatt på ett års betinget fengsel. Moren fikk ett år og fire måneders betinget fengsel som strafferabatt.

Les også

 1. - Han sa alltid at han elsket oss når han slo. «Si at du elsker pappa!»

 2. Det er torsdag. Syv nye saker om vold mot barn har havnet på Stovner-politiets bord i løpet av uken.

 3. Politiets vold mot barn-etterforskning skal granskes

Les mer om

 1. Vold mot barn