Norge

Forskningsprosjekt: Mediene bidrar til islamfrykt

Norske medier har en skjev dekning av islam, viser et nytt forskningsprosjekt. Professor Knut Lundby mener mediedekningen bidrar til fremmedfrykt.

  • og NTB

– Dekningen av islam er skjev og vridd. Medieoppslagene handler i stor grad om konflikt, krig og vold. Når vi i tillegg vet at folk flest får sin primære informasjon om religion og livssyn fra mediene, kan dette påvirke folk negativt, sier Lundby til Vårt Land.

Ifølge Lundby viser prosjektet at det er en «påfallende overdekning» av islam og muslimer i norske medier.

– I 2016 var det ti ganger så mange oppslag om islam som kristendom i Norge. Det er en påfallende overdekning med tanke på at ikke mer enn 4 prosent av den norske befolkningen er muslimer, sier Lundby, som er professor i medievitenskap ved Universitetet i Oslo.

Lundby påpeker likevel at mediene er blitt bedre til å nyansere bildet av islam og muslimer, og han viser også til at forskningsprosjektet viser at mediene kan spille en konstruktiv rolle i samfunnsdebatten.

Les mer om

  1. Jødedom
  2. Antisemittisme
  3. Islam
  4. Diskriminering
  5. Muslimer
  6. Islam i Norge