Norge

WWF: Staten kan tape milliarder på Aasta Hansteen

I en ny beregning av lønnsomheten for gassplattformen Aasta Hansteen kommer Verdens naturfond (WWF) frem til at staten kan ende med milliardtap.

Gassfeltet Aasta Hansteen ligger i Norskehavet omkring 300 kilometer vest for Bodø. Ifølge WWF er hele feltet et tapsprosjekt for staten.

Da gassplattformen ble vedtatt åpnet i 2013, var Olje- og energidepartementets vurdering at utbyggingen fremsto «som et samfunnsøkonomisk lønnsomt og tilstrekkelig robust prosjekt».

I sin nye beregning kommer WWF frem til det stikk motsatte, skriver Dagbladet. Dersom gassprisen holder seg uendret frem mot 2027, vil staten ha tapt 8,4 milliarder kroner på utbyggingen, ifølge WWF.

Effekten av skattesystem

Forskjellen på beregningene er at WWF har regnet inn effektene av skattesystemet, andelen av letekostnadene som blir dekket av staten, og at utbyggingen er blitt flere milliarder kroner dyrere enn antatt, hevder organisasjonen selv.

WWF har også sett på hva gasskontrakter fire år frem i tid handles for på gassbørsen Pegas og hvilke fremtidige gasspriser regjeringen nylig la til grunn i revidert nasjonalbudsjett.

– Vi kommer nok til å være mot både denne og andre olje- og gassutbygginger uavhengig av økonomi, fordi vi må la mye olje og gass ligge. Men hvis det i tillegg er sånn at vi som stat ikke tjener penger på det, bør det få helt andre miljøer til å være bekymret, sier Bård Vegar Solhjell, generalsekretær i WWF, til Dagbladet.

Avhenger av prisene

Ifølge Olje- og energidepartementet viste lønnsomhetsvurderingen som lå til grunn for oljeselskapenes beslutning om å bygge ut Hansteen-feltet i 2012, at feltet kunne bli ulønnsomt før skatt ved eksempelvis vesentlig lavere gasspriser enn det som lå til grunn for selskapenes investeringsbeslutning.

– Spørsmålet i dag er ikke å reversere utbyggingsbeslutningen, men å bygge videre på de allerede gjennomførte investeringene. Hva avkastningen faktisk blir for Hansteen-feltet, avhenger av gjennomføringen av prosjektet, hvilke ressurser som blir produsert og endringer i eksterne faktorer, herunder olje- og gassprisen. Resultatet er ikke kjent før feltet er ferdig med å produsere og stengt ned, sier politisk rådgiver Christian Haugen (Frp) i departementet.

Les mer om

  1. Oljebransjen
  2. Olje og gass