Norge

Feilmeldinger på jernbanen truer sikkerheten til både passasjerer og ansatte i Bane Nor

De har fått arbeidsmaskinen på plass i sporet og varslet togledelse om at de er i gang med jobben. Så får de beskjed om at det kommer et tog.

Hver dag arbeider ansatte i Bane Nor og fra innleide selskaper på norske jernbanelinjer. De reparerer feil, driver vedlikehold eller setter inn nytt materiell. Nå rammes de av feilmeldinger om at det kommer tog akkurat der de jobber.
  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist

Via høyttaleranlegg og digitale tavler får ansatte i Bane Nor nå så ofte beskjeder om at de kan bli overkjørt av passerende tog, at de har sluttet å bry seg om meldingene.

Dette innebærer en sikkerhetsrisiko, sier kilder i Bane Nor til Aftenposten som har oversikt over daglige hendelser på jernbanen.

Onsdag 17. januar fikk ventende passasjerer på Skoppum stasjon i Vestfold beskjed over høyttaleren om å krysse toglinjen og bytte perrong.

Så kom toget.

– Mange kunne blitt påkjørt og alvorlig skadet hvis det ikke var for en svært oppmerksom lokomotivfører som klarte å stoppe toget, sa en passasjer.

«En svært alvorlig hendelse. Det ble gitt feil informasjon over høyttaleranlegget og på skjermen», erkjente Bane Nor.

Nå kan Aftenposten avsløre at Bane Nors egne ansatte flere ganger om dagen får beskjed av selskapets automatiske informasjonssystem om at det kommer tog i sporene der de står og jobber.

På internnettet i Bane Nor beskrives en episode i uke 6 på Namsskogan stasjon på Nordlandsbanen:

«Rett etter at ... vi har satt traktor med skinnehjul på i spor 2 ... kommer det beskjed på høyttaleranlegget ... om at det kommer et tog inn og passerer i spor 2 om kort tid!!!

Dette føles ikke særlig trygt og må tas tak i omgående! ... dette er skjedd ved flere anledninger tidligere også ...»

  • HER ER ÅTTE GRUNNER til at det er blitt full oppvask om jernbanen.

Systemet Kari har skylden – igjen

Aftenposten har fortalt om Bane Nors nye, automatiske informasjonssystem Kari, som skal holde passasjerer på stasjoner langt bedre oppdatert enn i dag om hvor og når tog kommer. I dag produserer Kari mengder av feilinformasjon.

Internt i Bane Nor er man kritisk til at informasjonssystemet Kari er fullt automatisert. Det kan bety at man ikke får gitt informasjon til publikum ved brann og terror, hevder kritikerne.

Når et arbeidslag gjør seg klart til å jobbe ute i sporet, tar de kontakt med togledelsen. Det lages en «kortslutning» for sporet som overprøver annen signalgivning, ved hjelp av kontaktmagneter.

Kari forsøker å koble «kortslutningen» til tog som går i rute. Når systemet ikke lykkes, gir det automatisk beskjed om at det vil passere et tog.

Bane Nor: Det er ikke sånn vi vil ha det

Aftenposten har spurt Bane Nor-ledelsen om de er varslet om problemene.

– Dette har vi visst om siden 2016. Informasjonssystemet Kari fungerer slik at når det kommer tog eller det benyttes kontaktmagneter, så skal det varsles om passerende tog på stasjonen, sier Victor Hansen, direktør for kunde- og trafikkinformasjon.

– Kontaktmagnetene brukes som en ytterligere forsikring, en barrière som viser at sporet er opptatt. Dermed kan det ikke kjøres andre tog her. Hovedsikkerhetsvakt har dessuten telefonisk kontakt med togledelsen og vet at det ikke kommer tog, sier han.

– Er dette slik det bør være?

– Det er ikke sånn vi vil ha det. Vi har laget en nytt regelsystem for informasjonssystemet som utelater slik høyttalerannonsering i forbindelse med arbeid i sporet, men det vil bli iverksatt først i mai.

– Hva tenker dere om at ansatte opplever dette som ubehagelig, som på Namsskogan stasjon?

– Vi tar alle slike tilbakemeldinger veldig alvorlig og forstår at dette oppleves ubehagelig, sier Hansen.

Han sier at det etter hendelsen er gitt beskjed om å styrke kommunikasjonen mellom togledelse og sikkerhetsvakt.

Planen for å innføre Kari på hele jernbanenettet er endret. Endret plan er i rute, opplyser Hansen, samtidig som han sier at det i dag ikke er satt noe tidspunkt for når systemet skal innføres på Nationaltheatret og Oslo S.

Hver dag er et betydelig antall medarbeidere ute og driver med vedlikehold eller fornyelse av norske jernbanespor.

Les mer om

  1. Jernbane
  2. Bane NOR
  3. Tog