Regjeringen trosser nemndene – to av tre ulveflokker får leve

Til tross for anbefaling fra rovviltnemndene om å ta ut tre ulveflokker innenfor ulvesonen har regjeringen besluttet at kun Slettåsflokken skal tas ut.

Ulver i Bjørneparken i Flå. Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

Det melder Nationen. Også NRK skriver at de har kilder som sier det samme.

Sp-toppen Marit Arnstad sa til NTB søndag at hun fryktet at en intens dragkamp i regjeringen kunne ende med at kun ett av tre anbefalte revir i ulvesonene skal skytes neste år.

Rovviltnemndene foreslo å skyte 43 ulver i løpet av lisensjakten. Blant dem er tre flokker med totalt 17 dyr innenfor ulvesonen – de etablerte revirene i Hobøl, Mangen og Slettås.

Anbefalingen er møtt med flere klager, og Klima- og miljødepartementet har så langt ikke villet si annet enn at det kommer en beslutning innen jaktstart 1. januar 2019.

– Utilstrekkelig

– Det står jaktlag klare både i Østfold og Hedmark, men de er villrede om hva regjeringen har tenkt å komme med. Jeg er bekymret for at stor indre splid i regjeringen ender med en utvannet trikse-løsning, sa Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad til NTB søndag ettermiddag.

Hun sa da at det hadde kommet frem opplysninger som pekte i retning av at det åpnes for å ta ut Slettåsreviret, men ikke Hobøl og Mangen.

– Hvis dette stemmer, ender antall lisenser 25 prosent under rovviltnemndenes anbefaling. Det er i så fall utilstrekkelig for å nå bestandsmålet Stortinget har fastsatt til 4–6 kull, sier Arnstad.

– Krevende sak

– Dette er en krevende sak. Stortingets føringer skal tolkes i samsvar med naturmangfoldsloven og innenfor rammene av Bernkonvensjonen, skrev statssekretær Atle Hamar (V) i Klima- og miljødepartementet i et innlegg i Nationen nylig.

Han viste til at det er kommet flere klager på rovviltnemndenes tilrådninger om å felle tre ulveflokker innenfor ulvesonene.

Venstre står sammen med SV og MDG utenfor Stortingets rovdyrforlik fra 2016, samtidig som Venstres nestleder Ola Elvestuen leder departementet som fastsetter lisenstallet før ulvejakten.

Ifølge Arnstad har en intens dragkamp mellom regjeringspartiene spilt seg ut de siste ukene. De siste justeringene skal ha blitt gjort så sent som søndag ettermiddag.

– Må ta hele kull

De siste offisielle tallene fra 2017 viser at det er 10,5 ulvekull i Norge – 8 helnorske kull og 5 såkalte grensekull, som vandrer mellom Norge og Sverige.

– Rovviltnemndenes poeng er at om vi skal komme ned fra dagens 10,5 kull til 4–6 kull, så må det tas ut mer enn det triksetallet som nå ser ut til å bli et kompromiss som kun er sydd sammen for å gi både Venstre og Frp hver sin mulighet til å kunne selge inn en seier, sier Arnstad.

– Men uansett hva departementet bestemmer, vil det bli bråk og protester?

– Kontrovers kan det bli uansett. Men det finnes en viktig ledetråd, og det er bestandsmålet Stortinget har fastsatt på 4–6 kull. Det er vedtatt av et bredt flertall på Stortinget, og utgangspunktet for rovviltnemndenes anbefaling, sier Arnstad.