Norge

Stabile hekketall for kongeørn

Det var like mange kongeørnhekkinger i år som i fjor, med én unge mer i de overvåkede intensivområdene.

Det går bra med kongeørnene i Norge.
  • og NTB

Tolv områder med femten territorier hver sjekkes flere ganger i året for å overvåke arten. Både produksjon av unger og overlevelse for voksne fugler overvåkes, skriver Rovdata.

– I år er det registrert 43 vellykkede hekkinger av kongeørn. Det er samme antall som i fjor, men tre færre enn i 2016. Totalt 48 unger var eldre enn 50 døgn, og det er én mer enn i fjor og seks færre enn i 2016, forteller Mari Tovmo i Rovdata.

I tillegg til intensivområdene, kartlegges hekketerritorier over hele landet for å for å få oversikt over hekkende par og komme med anslag over den samlede bestanden.

Les mer om

  1. Fugl
  2. Forurensing