Miljøorganisasjoner anker dommen i klimasøksmålet mot staten

Greenpeace, Natur og Ungdom og Besteforeldrenes klimaaksjon ønsker å anke rett til Høyesterett.

Truls Gulowsen, leder i Greenpeace Norge, og Ingrid Skjoldvær, tidligere leder i Natur og Ungdom, i Oslo tingrett under den historiske klimarettssaken der miljøorganisasjonene og delvis Besteforeldrenes klimaaksjon saksøkte staten for oljeboring i Barentshavet. Nå vil de anke dommen fra tingretten.

I fjor gikk Greenpeace, Natur og Ungdom og Besteforeldrenes klimaaksjon til søksmål mot staten. De mener utdeling av oljelisenser i Barentshavet strider mot Grunnlovens paragraf 112, den såkalte miljøparagrafen.

Tingretten ga ikke medhold, og idømte de tre organisasjonene Olje- og energidepartementets saksomkostninger på 580.000 kroner.

Nå vil miljøorganisasjonene anke dommen fra tingretten, og de ønsker å anke rett til høyesterett.

De vil blant annet anke på spørsmålet om det å gi ut lisensene er nok til å bryte Grunnloven. Tingretten slo fast at det ikke er det, fordi oljen og gassen blir brent i utlandet.

Miljøorganisasjonene mener også at tingretten i dommen tar for lett på den lokale miljørisikoen ved oljeboring i Barentshavet.

– De har viet lite plass til det i dommen, selv om de miljøfaglige rådene tilsier at det er risikabelt å bore, sier Gaute Eiterjord, leder i Natur og ungdom.

Dette er «miljøparagrafen»

Den såkalte miljøparagrafen slår fast at borgerne har rett til et «miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares» og at staten skal iverksette tiltak som sikrer denne retten.

I tillegg står det at «naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten».

– Tingretten anerkjenner at grunnloven gir miljørettigheter, men mener ansvaret for de rettighetene stanser ved svenskegrensen når olje blir eksportert. Det er et absurd prinsipp, som fungerer på klassiske naturvernsaker, men som er veldig lite egnet til å gi rettighetsbeskyttelse mot globale miljøproblemer, sier Truls Gulowsen, leder for Greenpeace Norge.

Det er utdelingen av disse ti utvinningstillatelsene i Barentshavet miljøorganisasjonene mener strider mot Grunnloven.

Derfor vil de anke rett til høyesterett

Miljøorganisasjonene viser til juridiske råd de har fått, som ifølge dem tilsier at det vil være mulig å hoppe over lagmannsretten. De frykter en berammingstid på opptil to år.

– Det er et prinsipielt spørsmål. Vi mener det haster, derfor er det viktig å få avklart dette raskt. Oljeselskapene vil fortsette å lete etter olje. Hvis de finner noe, vil det være bortkastet hvis lisensene som er tildelt bryter med grunnloven, sier Eiterjord i Natur og ungdom.

Håper å slippe saksomkostninger

Miljøorganisasjonene håper også å slippe å betale Olje- og energidepartementets saksomkostninger på 580.000 kroner.

– Det er ingen tvil om at saken er prinsipiell. Vi vant på et viktig prinsipp om at Grunnlovens paragraf 112 er en rettighetsbestemmelse. Etter normal praksis skulle vi fått delte saksomkostninger, men fordi det ikke var en prinsippavgjørelse i tingretten fikk vi ikke det, sier Gulowsen i Greenpeace.

– Men vi tar en stor økonomisk risiko med dette. Vi kan bli idømt saksomkostninger, og vil uansett ha kostnader for internt arbeid og bruk av eksterne advokater. Det er en stor satsing for oss å gå videre.