Norge

Privat DNA-lab vil la seg kjøpe av Staten for å bidra mot voldtekter

Høyre vil at private skal få lov til å analysere DNA for å oppklare voldtekter og annen kriminalitet. Partiet mener det vil spare penger og tid. Men Regjeringen nekter.

Ragne Kristin Farmen leder det private DNA-laboratoriet Gena, men åpner opp for å selge virksomheten til staten.
  • Arild Færaas

Høyre har i mange år foreslått at private, i praksis Stavanger-laboratoriet Gena, skal få lov til å gi Rettsmedisinsk institutt (Rmi) i Oslo konkurranse om DNA-analyse i kriminalsaker.

I partiets forslag til justisbudsjett sier André Oktay Dahl, leder av Stortingets justiskomité, at man «umiddelbart» skal oppheve monopolet Rmi har. Instituttet, som er omstridt, ble i sommer overført fra Universitetet i Oslo til Folkehelseinstituttet.

— Alle gode krefter bør brukes, og jeg har ingen forståelse for at man ikke bruker kompetente mennesker, sier Oktay Dahl og viser blant annet til overfallsvoldtektsbølgen i Oslo som fører til behov for DNA-analysering i etterforskning.

Les også

Natteravnene overveldet over responsen

15 millioner kroner mener Høyre at de kan spare i budsjettet 2010 om Gena også får lov til å analysere DNA i krim-saker.

— Vi mener at det kan være en effektivisering her – hvor vi får det rimeligere og mer rettssikkerhet når det ikke er et institutt som har monopol, fortsetter Oktay Dahl til Aftenposten.no.

Han peker også på at faren for at en serieovergriper er løs, gjør at det kan være viktig å få DNA-resultater fort. Tidligere har det vært lange ventetider ved Rettsmedisinsk institutt i Oslo .

Høyre vil i sitt alternative budsjett også gi 380 millioner kroner mer enn Regjeringen til politidistriktenes driftsbudsjetter – for å få flere utdannede politifolk ut i fast jobb.

Nei fra departementet

Knut Storberget er mannen som har frontet regjeringens DNA-reform som ble innført i 2008. Den senket terskelen for at forbrytere skulle legges inn i DNA-registeret.

I en e-post fra Justisdepartementet skriver avdelingsdirektør Knut Fosli at det er en prinsipiell grunn til at «Regjeringen ikke ønsker å kommersialisere denne virksomheten».— Innsamling og sikring av bevis i straffesaker hører inn under politi og påtalemyndighet. Analyse av DNA-spor i straffesaker er ledd i bevissikringskjeden – og dermed et offentlig ansvar.

Justisminister Knut Storberget har også flere ganger tidligere avvist å la private ta seg av DNA-analysering av kriminalsaker.

I Aftenpostens morgenutgave tirsdag etterlyste bistandsadvokat Trine Rjukan raskere analyser av DNA. Hun viste til at selv om saker prioriteres har det gått både uker og måneder før politiet har fått svar.

Les også:

Les også

- Trege DNA-svar kan føre til flere voldtekter

— Kjøp oss

Ragne Kristin Farmen – deleier og gründer for laboratoriet Gena har tapt masse penger de siste årene. Hun sier til Aftenposten.no at det viktigste for henne ikke er å tjene penger, men å få jobbe videre og utvikle det hun har startet.

- Jeg vil gjerne at staten skal kjøpe oss – om det er det som er problemet. Det er ikke det kommersielle som er det viktige. Det som er viktig er rettssikkerheten og at vi har et alternativt fagmiljø.

Men det tilbudet vil regjeringen ikke slå til på.

— Det ligger ikke i Regjeringens budsjettforslag, får Aftenposten.no opplyst i en e-post fra Justisdepartementet.

Millionunderskudd

Måten Gena har overlevd på, er penger Farmen selv og andre eiere har skutt inn de siste årene. De siste fem årene har selskapet, som rett nok har god egenkapital, hatt et samlet driftsunderskudd på over 13 millioner kroner.

- Vi har nesten ikke oppdrag, men vi har undervist 60 studenter i rettsgenetikk de siste årene. Mange av disse ønsker seg jobb i Gena og vi kan mobilisere veldig fort. Vi har også et akkreditert laboratorium, og mangler ikke utstyr, påpeker Farmen, som nå har bare har én kollega.

André Oktay Dahl (Høyre)

Regjeringen har satt i gang et arbeid om å få et statlig rettsgenetisk institutt i Tromsø slik at Rettsmedisinsk institutt i Oslo skal få konkurranse – men det tar tid.

— Det vil ta flere år og de som jobber der må læres opp, sier Andre Oktay Dahl fra Høyre.

Holder på til neste valg

Ragne Kristin Farmen ved Gena sier at rutinemessig kan de levere svar innen en uke – og i hastesaker innen tre døgn.

Mens den rød-grønne regjeringen ikke vil åpne for privat konkurranse til Rettsmedisinsk institutt, har Farmen et håp om at noe skal skje etter valget 2013.

— Selv om vi taper penger, holder vi iallfall på til neste stortingsvalg, fordi dette er viktig for rettssikkerheten, sier Farmen.

- Godt samarbeid

En liten sædflekk på en truse kan være nok til å avsløre en voldtektsmann. Dette bildet er tatt på Rettsmedisinsk institutt i Oslo.

Hanne Kristin Rohde, leder for vold og sedelighetsseksjonen i Oslo, sier at de har inntrykk av at ventetiden ved Rettsmedisinsk institutt har gått ned. — Vi har et godt samarbeid, og i saker der det haster veldig, får vi raskt svar. Da mener jeg at det går maks en uke eller to.

Hun viser til at Oslo-politiet også har måttet se på sine rutiner for å sende prøvene til Rettsmedisinsk institutt hurtig nok.

Rohde vil ikke mene noe om Høyres forslag om å la andre enn Rettsmedisinsk institutt få lov til å ta DNA-analyser for politiet.

Men generelt sier hun at farten ikke er alt:

— Det er kvaliteten som er viktigst, og vi er veldig fornøyd med det Rmi leverer.

Les også

  1. Aftenposten vil gjerne bidra til å forebygge overfallsvoldtekter

  2. Oslo-politiet vil ikke bruke «suksessmetode» fra Bergen

  3. - Trege DNSA-svar kan føre til flere voldtekter

  4. Her har de anmeldte overfallsvoldtektene og voldtektsforsøkene skjedd

  5. Stoltenberg åpner for mer videoovervåkning