Jan Tore Sanner mener NAV bommer: – Det har vært kurs-bonanza

Innen utgangen av året kommer Regjeringen med en ny strategi for integrering. Målet: Flere innvandrere i jobb.

 Den nye kunnskaps- og integreringsministeren, Jan Tore Sanner (h), er i gang med en omfattende reform av introduksjonsordningen for innvandrere og flyktninger. Vi må bli bedre på tidlig innsats og brobygging, sier han.

– De bommer.

Det sier den nye kunnskaps- og integreringsministeren, Jan Tore Sanner (H), til at Nav blant annet tilbyr CV-kurs for analfabeter.

Aftenposten skrev tirsdag at forskere og somaliske innvandrere mener at det har vært mange meningsløse NAV-tiltak for innvandrere fra Somalia.

Til tross for over 216.000 Nav-tiltak i perioden 2002–2017 for innvandrere med somalisk bakgrunn – i tillegg til en rekke andre kurs og planer – arbeider innvandrere fra Somalia mindre og har lavere utdanning og levekår enn andre grupper.

Sanner er enig i at det er på tide å tenke nytt. Han er i gang med å reformere hele introduksjonsordningen for innvandrere og flyktninger.

– De må lære norsk og få kvalifikasjoner fremfor å bli sendt fra
det ene kurset til det andre.

Jan Tore Sanner er enig med Venstres Abid Raja: – Vi trenger en norsk dugnad hvor folk og frivillige organisasjoner bidrar til hverdagsintegrering, og bedriftene må se verdien av mangfold på arbeidsplassen.

– Milliardbeløp med få føringer

Sanner sier at Regjeringen i 2018 bruker 17 milliarder kroner på introduksjonsordningen, uten å oppnå gode nok resultater.

Det er store forskjeller mellom kommunene. Ordningen ble obligatorisk i 2004, da statsminister Erna Solberg var ansvarlig statsråd for integreringen. Sanner påpeker at det ikke stilles krav til kommunene på resultater.

Han vil at det skal stilles mer krav til resultater når de bruker så mye penger på denne ordningen.

– Det er rett og slett for få føringer på de midlene som utbetales til kommunene.

Integreringsminister Sanner mener at det er en sammenheng mellom de tiltakene Nav tilbyr og kursene i introduksjonsordningen. Han vil ha tydeligere krav til introduksjonsprogrammene, til dem som underviser der og til at programmet er tilpasset den enkeltes behov. Han påpeker at det er stor forskjell på en som er analfabet, har grunnskole, høyere utdanning eller doktorgrad.

Uanset kurs, vil Sanner at de må føre til at flere kommer seg ut i arbeidslivet.

– Det må bygges kompetanse. Det har vært for mye kurs-bonanza som ikke kvalifiserer til arbeid, sier Sanner.

Må lykkes

Han understreker at det nå er avgjørende å lykkes med reformen.

– Hvis det blir en for stor gruppe som ikke kommer i jobb, som blir gående på trygd, vil det skape større forskjeller i det norske samfunnet. Det vil kunne utfordre tilliten det norske samfunnet bygger på. Og det vil gjøre det mer krevende å finansiere velferdsordningene i fremtiden.

– Flere evalueringer har pekt på svakheter ved ordningen. Burde reformen kommet tidligere?

– Det kommer an på hvor langt du ser bakover. Vi fikk en flyktningkrise der 80.000 kom på grunn av flukt fra 2013 til 2017. Hovedutfordringen var å få kontroll med innvandringen og sikre at flyktningene fikk en kommune å bo i.

Kunnet vært i jobb

– Tror du at mange av de somaliske innvandrerne som står utenfor arbeidslivet, kunne vært i jobb i dag hvis de hadde fått en annen oppfølging?

– Det er jeg helt sikker på.

Ikke minst er han opptatt av at det handler om norskkunnskaper, og at foreldre må forstå det norske samfunnet. Han erkjenner ikke å ha lykkes med å bygge tillit hos foreldrene, siden det er en noen av dem som sender barna sine til såkalte rehabiliteringssentre i Somalia.

– Foreldre som sender barna til Somalia, er åpenbart fortvilte, men det er likevel galt at de gjør det.

Sanner vil bygge ut foreldreveiledningskurs for innvandrere og flyktninger. Han er heller ikke fremmed for å gjøre dem obligatoriske, slik Ubah Aden har foreslått. Hun er Ap-politiker i Oslo og medlem av Foreldreutvalget for grunnopplæringen.

– Mange ressurssterke personer med somalisk bakgrunn ønsker å bidra, være brobyggere men de føler at de ikke blir brukt. Vil du bruke dem?

– Ja, det er en tydelig beskjed fra det somaliske miljøet. Det skal vi følge opp.

Arbeiderpartiet er bekymret

Både Arbeiderpartiet og SV er blitt alarmert av Aftenpostens artikler om tiltak som ikke har virket etter hensikten. Siri Gåsemyr Staalesen, stortingsrepresentant og Integreringspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, etterlyser en mer målrettet politikk slik at flere kan arbeide og forsørge seg selv. Hun har sendt inn spørsmål spørretimen.

SVs Karin Andersen ber Jan Tore Sanner og Regjeringen om å ta ansvar.

– Nå må Sanner vise at han er både integreringsminister og kunnskapsminister, og utbedre introduksjonsordningen, slik Stortinget har etterspurt, sier Andersen som også vil ha kompetansegivende utdanning enn kurs.

– SV har blant annet foreslått å koble introordningen og fagopplæringen i videregående skole, men ingen i Regjeringen har vist noen interesse.