Kverket nesten alt liv i Akerselva på én natt

Ekspertene slår fast at Akerselva er ødelagt. Den eneste fisken de fant i live i går, var en ørretyngel på seks, syv centimeter. Men om to, tre år skal elven være friskere enn før.

I løpet av én natt ble en ukes forbruk av klor sluppet ut. Det tok nesten alt liv i den 10 kilometer lange Akerselva.

Over en periode på 20 år har kommunen brukt over 200 millioner kroner på å stenge kloakkrør og rense Akerselva. I løpet av én natt slipper kommunen selv ut klor som praktisk talt tar alt liv i elven.

— Alt er ikke ødelagt. Arbeidet som er gjort, vil fortsatt sikre god vannkvalitet i elven, men fisken er borte og vi er satt et par år tilbake, sier Per Kristiansen, konstituert direktør i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune.

I årevis har han jobbet med å rense opp etter industrien langs Akerselva, men tirsdag kom han i fokus fordi et uhell i hans etat kverket elvelivet.

Liten tue

Langt nedi og langt inni fjellet ved Oset vannrensingsanlegg sprang ett av veldig mange rør lekk. Det ble en lekkasje på størrelse med springen på kjøkkenbenken din. En dråpe i havet, 0,15 liter pr. sekund, i et anlegg som produserer 3000 liter vann i sekundet. Men ingen oppdaget lekkasjen, som startet i 18-tiden forrige tirsdag, før onsdag morgen. Da var 6000 liter lekket ut, fortsatt en dråpe i havet, men dråpen besto av fortynnet klor.

I løpet av én natt ble en ukes forbruk av klor sluppet ut. Det tok nesten alt liv i den 10 kilometer lange Akerselva.

- Det er litt liv igjen. På grunn av isen vet vi ikke helt hvor mye, men det ser mørkt ut. Hovedproblemet er at matfatet til fisken er blitt borte, sier Kristiansen.

Uten alarm

Etter at røret først sprang lekk virket ikke en sikkerhetsventil som den skulle. Dette skjedde om kvelden, da ingen var på vakt på vannrenseanlegget. Uhellet skjedde i den gamle delen av det store anlegget, og der leder en kanal ut i en ledning som fører ut i Akerselva. Den ble tidligere brukt til å lede vekk spylevannet når man spylte silene rene for kvist og kvast. Nå tok kloret den samme bakveien ut av anlegget.

Det finnes flere former for alarm som kunne varslet om lekkasjen, men ingen var i bruk på anlegget, som står ubetjent om natten.

- Det er vanskelig å finne alarmer som er funksjonelle for en vannproduksjon som endrer seg hele tiden. Systemene våre gir oss rett og slett for mange falske alarmer til at de kan brukes, sier Kari Aasebø, som er driftsleder ved Oset vannrenseanlegg.

Ødelagt

— Klorutslippet må være noe av det verste som har rammet Akerselva noen gang, sier forskere fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA) som tirsdag avsluttet sin undersøkelse av elven.

— Vi fant svært mye død fisk, abbor, ørret, laks og røye, fra 30 centimeters lengde ned til 4–5 cm. Den eneste levende fisken vi fant, var en ørretyngel på 6–7 cm lengde, nederst i elven. Vi fant døde kreps i flere størrelser flere steder, ingen levende. Bunndyrfaunaen er kraftig redusert. Det må brukes lupe for å konstatere i hvor stor grad noen bunndyr har overlevd, sier seniorforsker Torleif Bækken ved NIVA.

Hvis noen individer av mange grupper av bunndyr og insekter har overlevd, kan det, ifølge NIVA, bidra til at denne del av faunaen i elven tar seg raskt opp fordi bunndyr og insekter har stor reproduksjonsrate.

- Elven er ødelagt helt fra utløpet ved Maridalsvannet, sier Bækken.

— Vårflommen kan bidra med noe nytt bunnliv, men neppe i vesentlig grad. Elven er neppe tilbake til det normale før om et par års tid.

Sikre mot uhell

Miljøvernminister Erik Solheim var på inspeksjon tirsdag, og fikk med egen øyne se den lille lekkasjen med de store konsekvensene.

— Også i fremtiden kommer rør til å springe lekk, men vi må sikre oss mot at konsekvensen blir så dramatiske som her. Ifølge forurensningsmyndighetene har vi 34 000 tilsvarende tanker av forskjellig størrelse rundt omkring i landet, vi er i ferd med å se på hvordan vi sikrer oss mot utslipp fra dem, sier han.

Han ville ikke kommentere den konkrete saken, som nå skal etterforskes av politiet. Derimot er han opptatt av hva som kan gjøres for å gi Akerselva nytt liv.

— I dag har vi satt ned en tverrfaglig arbeidsgruppe, som skal arbeide med dette. Hva vi gjør og hvordan, er for tidlig å si, men det kan blant annet bli aktuelt å overføre bunndyr og -liv fra elvene i Nordmarka til Akerselva. Vi vil også vurdere å fjerne steinsettinger og på andre måter sette elven nærmere til den naturtilstanden den hadde før tømmerfløting og industri. Om to, tre år skal vi ha en bedre enn elv enn vi hadde før dette uhellet, forsikrer Kristiansen.