Norge

Frivillige letemannskaper har hatt sitt travleste år noensinne. Det slår ut på rekrutteringen.

De må ut på stadig flere oppdrag. Men det skremmer ikke bort hverken nye eller gamle medlemmer. Tvert imot: Det gjør flere motivert til å yte en innsats for fellesskapet.

Mannskaper fra Norsk Folkehjelps lokallag i Strand og Forsand i Rogaland deltok i 54 aksjoner i fjor.
  • Arnfinn Mauren

Prekestolen og andre turmål i Lysefjorden-området i Rogaland er midt i lokallaget til Norsk Folkehjelp i Strand og Forsands dekningsområde.

Økende utfart til disse stedene har resultert i stadig flere oppdrag de siste årene.

– Mange oppdrag holder motivasjon oppe. Og det bidrar til å få nye medlemmer, forteller beredskapsleder Arne Alsvik i lokallaget.

I fjor var lokallaget ute på 54 aksjoner, flere enn noen tidligere år. Norsk Folkehjelp venter at det blir enda flere i årene som kommer.

Den økende oppdragsmengden har ikke gjort det vanskeligere å få folk til å stille.

– Det er ikke en selvfølge i en tid der folk verner mer om fritiden sin enn før, sier kommunikasjonsrådgiver Anne Håskoll-Haugen i Norsk Folkehjelp.

Beredskapsleder Arne Alsvik.

Flere oppdrag = flere medlemmer

De frivillige organisasjonenes innsats i redningsoppdrag har økt de siste årene. I 2016 deltok frivillige i en av fire aksjoner her til lands, ifølge en rapport utarbeidet av Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Les også

Flere drar til fjells og til sjøs. Det øker presset på dem som må berge oss hvis det skulle skje et uhell.

Dette har ført til at enkelte – både i det profesjonelle apparatet og i de frivillige organisasjonene – har uttrykt bekymring for belastningen. Ifølge den samme rapporten er det tidspress, stress, overbelastning og vanskeligheter med å få fri fra jobben som får folk til å slutte.

Men blant dem som har mye å gjøre, påpekes det også at nettopp økt oppdragsmengde er med på å trekke flere frivillige til arbeidet.

Les også

Fjellførerens tips: Slik går du på tur uten å skade miljøet

– Det faktum at vi er med på mange aksjoner, er en av årsakene til at rekrutteringen er god. Hadde vi ikke hatt så mange aksjoner, ville vi ha slitt med å motivere medlemmene. Det er dette vi trener for, mener beredskapsleder Arne Alsvik i Strand og Forsand.

Sliter der det er få aksjoner

Medieoppmerksomhet rundt søk- og redningsaksjoner fører ofte til nye medlemmer, både aktive og støttemedlemmer. Rapporten «Frivillige organisasjoner i søk og redning» bekrefter dette.

– Organisasjonene opplever at det er nokså lett å rekruttere nye medlemmer, særlig for de spisse og spesialiserte organisasjonene. Utfordringen er å holde på dem man har rekruttert, påpeker rapporten.

De frivillige mannskapene til Norsk Folkehjelp på Sørøya er ivrige til å arrangere øvelser. Kunnskapen får de bruk for i gjennomsnitt en gang i året. – Men likevel klarer vi å holde motivasjonen oppe, sier lokallagslederen.

Betydningen av høyt aktivitetsnivå bekreftes også i den andre enden av skalaen. I områder hvor det går lengre tid mellom aksjonene, sliter lokallagene med å få tak i frivillige.

– Der det er få aksjoner, er det vanskelig å starte opp lag. Det betyr at disse stedene også har dårligere beredskap når noe først skjer, sier Anne Håskoll-Haugen i Norsk Folkehjelp.

Fire aksjoner på fire år – er likevel motiverte

Men det finnes unntak for denne trenden. Ett av dem er Sørøya i Finnmark. Norsk Folkehjelp opprettet et lokallag i Hasvik kommune i 2014. Siden den gangen har lokallaget deltatt på fire aksjoner. Den siste for 14 dager siden, den forrige i august i fjor.

Kim-Are Walsø i Norsk Folkehjelps lokallag i Hasvik.

– Vi bor på ei øy, og vi må være forberedt på å klare oss uten hjelp utenfra i fire timer – kanskje 24 timer hvis været er dårlig. Derfor ser lokalbefolkningen verdien i å ha denne beredskapen på øya, forteller lederen i lokallaget, Kim-Are Walsø.

Sørøya er Norges fjerde største øy og tilhører delvis Hasvik kommune og delvis Hammerfest. Det bor vel tusen mennesker der. 31 av dem er godkjente redningsmannskaper.

– Jeg har aldri fått signaler fra noen av dem om at de vil trekke seg fordi det er lite å gjøre. Folk er glade for at vi gjør en innsats for lokalmiljøet. Etter aksjonen i august i fjor fikk vi 43 nye medlemmer. De vet at det bare er et spørsmål om når – ikke om – en ulykke vil skje igjen, sier Walsø.

Les mer om

  1. Norsk Folkehjelp
  2. Lysefjorden
  3. Beredskap
  4. Hasvik
  5. Finnmark
  6. Forsand
  7. Strand