Ber om jernbaneopprør mot togene som står stille

MDG vil ha et togopprør etter Aftenpostens avdekking viste at tilbudet rundt Oslo kunne vært utvidet kraftig i dag.

Etter Aftenpostens omtale av at tog som står i ro rundt Oslo fint kunne vært brukt på dagtid, ber samferdselsminister Jon Georg Dale nå om at Jernbanedirektoratet særskilt ser på denne muligheten.

– Nå må det være nok, sier nasjonal talsperson Arild Hermstad (MDG).

– Regjeringen svikter togpendlerne. Det finnes kapasitet og ledige togsett, men det mangler politikere som vil prioritere pendlerne. Dette er grunnen til at tog taper mot bil og mer motorvei, sier Hermstad.

Mandag skrev Aftenposten at rekker av tog står bom stille i og rundt Oslo store deler av dagen. Samtidig som Jernbanedirektoratet og Bane Nor fremholder at de arbeider knallhardt for å øke tilbudet til pendlerne.

– Det hadde vært fullt mulig å ta disse togene i bruk store deler av dagen, konstaterte både NSB-sjef Geir Isaksen og direktør i Jernbanedirektoratet, Svein Horrisland.

Dette kan regjeringen løse nå, men ingenting skal skje før om fem eller åtte år! Hovedløsningen til regjeringen er mer privatisering – det er helt feil. Det vi trenger nå er politisk styring og at vi prioriterer toget. Jeg blir provosert av tafattheten, sier MDGs Arild Hermstad.

– Må gjennomføres straks

Reaksjonene i partiene er usedvanlig sterke.

– Når de kjører timefrekvens, men har kapasitet til halvtimesfrekvens må dette gjennomføres straks, sier Solveig Schytz (V), førstekandidat i Viken og leder for hovedutvalg før samferdsel i Akershus.

Og:

– Vi føler oss lurt. NSB og Bane Nor har sagt at de har «snudd alle steiner» for å øke frekvensen på togtilbudet innenfor de begrensningene dagens infrastruktur gir. Hvis det er riktig at muligheten for å utvide rushtidstilbudet morgen og ettermiddag, og sogar halvtimesavganger i grunnrute på Østfoldbanen hele dagen finnes, men at man ikke har brukt muligheten, er det rett ut provoserende.

Ifølge Schytz er kapasitet og frekvens på togtilbudet i dag den største flaskehalsen for et bedre kollektivtilbudet i østlandsområdet.

Både Venstre og SV sier de umiddelbart vil ta saken opp med samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) på Stortinget.

– Han må vise frem kostnadene og mulig passasjervekst ved å ta parkerte tog i bruk gjennom dagen, sier Arne Nævra (SV).

Jeg forventer at statsråden nå ber Jernbanedirektoratet om en full gjennomgang med flere strakstiltak for jernbane og muligheten for økt frekvens ved bruk av de togene som i dag står i ro, særlig på de linjene der det i dag er lavest frekvens, sier Solveig Schytz (V).
Les også

Norge kan trenge over 700 tog

– Må se på hva de sier

– Dette er helt nytt for meg. Nå må statlige myndigheter se på sammenhengen mellom hva de sier og hva de gjør, sier Anette Solli (H), fylkesordfører i Akershus og nestleder av Østlandssamarbeidets kontaktutvalg.

– Selvsagt burde denne muligheten ha endt opp i et bedre tilbud. Østfoldbanen er ikke bra nok. Jeg minner om at Stortinget og regjeringen krever nullvekst av bilbruk i Akershus. Nå kan man gjøre noe på kort varsel.

– Som eier av Ruter vet vi at det er økt frekvens som virker best for å få folk til å reise kollektivt, bedre enn lavere pris, sier Solli.

Hennes partikollega i transportkomiteen på Stortinget, Nils Aage Jegstad, er selv togpendler.

– Det er klart at det er behov for å øke kapasiteten både gjennom flere avganger og tog med større kapasitet. Jeg mener toget som går mellom Stabekk og Moss må ha to avganger i timen som grunnrute og tre tog i rushet, sier han.

Passasjerene fra Lier stasjon har tre tog i timen inn til Oslo i rushtiden og to tog ellers. Universitetssenteret Ås, som har stor aktivitet gjennom hele dagen, er avskåret med to tog i rushet og timesavganger ellers, sier Nils Aage Jegstad (H).
Jane B. Sæthre er leder i Jernbaneforbundet, som organiserer flere tusen ansatte i Jernbanen.

Jernbaneforbundet: Dagens personell kan løse mye

Aftenposten har fått oppgitt utgifter til høyere bemanning og til vedlikehold om natten som viktige grunner til at jernbanen ikke har benyttet muligheten.

– Jane B. Sæthre, leder i Jernbaneforbundet, hva vil kreve av økt bemanning?

– Det er vanskelig å være presis, men jeg tror at det er mer å hente ut av dagens ordinære turnus, av personellet vi allerede har ute. Og uten at det ville blitt nevneverdig dyrere. Så vil det selvsagt være en smertegrense, uten at jeg kan si akkurat hvor den går.

– Er muligheten ny for dere?

– Ikke i den forstand. Tidligere het det at flere tog utenfor rushtid ikke bidro til å endre folks reisevaner. Men så har jo forskere og andre lagt frem dokumentasjon på at det gjør nettopp det. Da tenker jeg at dette har hatt for liten oppmerksomhet, og at det kan være et bra tiltak for å endre folks reisevaner, sier Sæthre.

Kan vi få til grep som øker fleksibiliteten, og hente ut mer kapasitet, må vi se på det. Det er 100 flere avganger på dag i dag enn for fem år siden. Det har flyttet flere millioner passasjerer inn på toget, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Han ber direktoratet ta affære

– Jeg burde sittet på den samme kunnskapen som her gis i Aftenposten, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Nylig ba han Jernbanedirektoratet om å gå en ny runde på mulige strakstiltak for utvidet togtilbud, spesielt på Østfoldbanen.

– Jeg har nå sendt en presisering der jeg ber direktoratet særskilt om å vurdere muligheten som Aftenposten omtaler. Er det som kommer frem korrekt må vi gå inn i dette, sier Dale.