Norge

Frp vil kutte norsk støtte til Palestina

 • Marie Melgård

Morten Høglund forklarer at Frp vil kutte støtten til Palestina fordi Frp mener Norges rolle må tones ned i Midtøsten. - Israel mener Norge er uønsket, sier han. Foto: Holm, Morten

 • Å kutte bistanden til Palestina ville være tragisk for Israel, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

— Jeg erkjenner at vi ønsker å kutte støtten til de palestinske områdene. Norge er en av de ledende giverlandene, men vi mener Norges rolle må tones ned. Vi ser ikke på dette som et prioritert område for Norge, sier Morten Høglund, som sitter i Utenriks- og forsvarskomiteen for Frp.

Den norske støtten som går direkte til Palestina eller palestinske flyktninger går via to poster på budsjettet. I Frps alternative budsjett er disse postene slanket betraktelig.

Det gjør utenriksminister Espen Barth Eide bekymret.

— Dette er brudd men en lang og viktig linje i norsk utenrikspolitikk. Jeg tror Hillary Clinton ville blitt lei seg hvis hun hørte dette. Jeg var akkurat i et møte med henne, hun er opptatt av samarbeid og understreket hvor viktig det er at vi og USA, og andre bidragsytere, hjelper til å bygge opp en palestinsk statlig institusjon. Det er helt unaturlig for Norge å kutte når signalene fra det internasjonale samfunnet går i en annen retning, svarer Barth Eide.

Kutter flyktningerstøtten med 25 prosent

I budsjettposten bevilgningen for Midtøsten og Nord-Afrika gir Norge i dag 540 millioner kroner hvorav 442 millioner går til Palestina. Det utgjør 81 prosent av den norske bistanden til Midtøsten og Nord-Afrika. Regjeringen legger opp til samme nivå i 2013.

Frp på sin side vil kutte denne posten med 30 prosent – det tilsvarer et kutt på 162 millioner kroner.

Norge gir per i dag 150 millioner kroner til FN-programmet UNRWA. Programmet ivaretar behovet for nærmere 5 millioner palestinske flyktninger bosatt i Gaza, Vestbredden, og andre land i Midtøsten.

Frp vil redusere det norske bidraget med 37,5 millioner kroner – noe som utgjør et kutt på 25 prosent.

— Israel har gitt klar beskjed om at Norge er uønsket som en fredstilrettelegger i Midtøsten, dermed er det unaturlig at vi vårt nærvær skal være så stort sammenlignet med andre land. Derfor bør vi prioritere ned støtten, sier Høglund.

Barth Eide sier han har mye kontakt med israelske myndigheter og han kjenner seg ikke igjen i Høglunds beskrivelse.

— Det ville vært tragisk for Israel hvis støtten til Palestina brøt sammen. Da ville de som okkupasjonsmakt overta alt ansvaret for vei, vann, helse, og det ville blitt verre for sikkerheten. Det er bred enighet om at man ønsker en tostatsløsning – det krever økonomisk og politisk innsats, og Norge må være med. Kutter vi ut den økonomiske støtten vil det bli politisk krise, og det vil være negativt for Israel, sier Barth Eide.

Høyre og Frp enige

Høglund vil ikke svare for hvor mye gjennomslag Frps forslag vil få i en eventuell borgerlig regjering.

— Men fra vårt ståsted ønsker vi selvsagt en bredere allianse rundt dette, sier han.

I Høyres forslag til alternativt budsjett kan man ikke spore de samme kuttene som Frp har, men i motsetning til fjoråret står Høyre og Frp står sammen om flere merknader til Regjeringens budsjett:

Partiene ber om at Regjeringen skal «stanse all bistand til de palestinske selvstyremyndigheter som direkte eller indirekte støtter undervisning med et anti-israelsk eller antisemittisk budskap» og at regjeringen skal «ta initiativ til en forvaltningsrevisjon av den norske bistanden til de palestinske selvstyremyndighetene.»

— At Høyre og Frp skriver seg sammen gir et inntrykk av at Høyre er på gli. Jeg er bekymret hvis Frps politikk smitter over på Høyre. Jeg vil utfordre Høyre til å avklare hvor de står, særlig hvis det skulle bli et regjeringsskifte, sier Barth Eide.

Mener UNRWA driver propaganda

En årsak til bistandskutten er fordi Frp mener at UNRWA har utspilt sin rolle og at FNs høykommissær (UNHCR) må overta ansvaret for de palestinske flyktningene. Frp mener også at skolene UNRWA driver ofte underviser med skolebøker som benekter Israels eksistens og som fremmer Jihad.

— Jeg har selv besøk en slik skole på Gaza. Det er problematisk at en oppvoksende generasjon læres opp til at Israel ikke har en plass i Midtøsten. Vi stiller spørsmål om UNRWA er egnet til sine oppgaver, og mener at hvis Norge kutter støtten til UNRWA vil det legge et press på FN-systemet å legge flyktningspørsmålet under FNs høykommissær, sier Høglund.

- Vil ikke kutten ramme flyktningene som i disse dager trenger bistand?

— Slik konflikten er i dag, så er det et humanitært problem. Men forøvrig er det ingen humanitær katastrofe – det er mange andre steder i verden hvor situasjonen er verre. Det er jo ikke slik at vi ikke skal bidra og denne bistanden må ikke forveksles med nødhjelp, som vi selvsagt vil gi ved behov, sier Høglund.

Ikke første gang

Men det er ikke første gang Frp vil stramme inn støtten til Palestina: Da de lanserte sitt 100-dagers program i 2009, ville partiet kutte ut den norske bistanden til de palestinske selvstyremyndighetene.

Også i alternative budsjetter for foregående år: I 2007 ville Frp kutte 60 prosent av den direkte støtten til de palestinske styresmaktene, og 90 prosent i støtten til FN-organisasjonen UNRWA.

 1. Les også

  Palestinernes president ble feiret etter FN-møtet

 2. Les også

  Norge tar i bruk Palestina-navnet

 3. Les også

  Feststemning på Vestbredden før FN-avstemning

Frp vil kutte de to budsjettpostene som gir direkte bistand til Palestina med flere millioner kroner. Utenriksminister Espen Barth Eide advarer mot dette. Foto: SUHAIB SALEM/Reuters

Flere artikler

 1. VERDEN
  Publisert:

  Israel: Palestinske «terrorister» mottok 2,8 milliarder kroner i fjor

 2. VERDEN
  Publisert:

  Palestinerne slaktet Trumps fredsplan. Det må de betale for.

 3. VERDEN
  Publisert:

  USA stanser bistand til palestinerne

 4. POLITIKK
  Publisert:

  Regjeringen holder tilbake palestinsk bistand

 5. VERDEN
  Publisert:

  Søreide fikk se håpløshet, strømmangel og kloakk som renner urenset ut i havet

 6. POLITIKK
  Publisert:

  Stortinget stiller krav til Palestina om innholdet i skolebøker