Saken mot Ap-politiker Rune Olsø henlagt

Økokrim har besluttet å henlegge den såkalte Kystad-saken, der Ap-politiker Rune Olsø ble etterforsket i forbindelse utbygging av et boligområde i Trondheim.

– Økokrim har foretatt en grundig etterforskning, der en rekke vitner har vært avhørt og skriftlig materiale er gjennomgått, sier førstestatsadvokat Marianne Djupesland, her i retten i 2015.

Mistanken gjaldt ifølge Økokrim påvirkningshandel eller korrupsjon knyttet til Olsøs rolle som konsulent for en utbyggergruppe i 2015. Han var samtidig bystyrerepresentant i Trondheim.

Saken har vært etterforsket av Økokrim siden mars 2017.

På bevisets stilling

– Økokrim har foretatt en grundig etterforskning, der en rekke vitner har vært avhørt og skriftlig materiale er gjennomgått. Det er politiets oppgave å undersøke om det er begått straffbare forhold. Beviskravet i straffesaker er strengt, og vi har kommet fram til at det ikke er oppfylt i denne saken. Derfor har vi henlagt saken på bevisets stilling, sier førstestatsadvokat Marianne Djupesland i en pressemelding fredag.

Selskapet Staur, der Ap-politiker Rune Olsø er ansatt, inngikk en avtale med en utbygger til 6 millioner kroner for å sikre at grøntområdet Kystad på Byåsen ble omregulert til boligområde.

Formannskapet anmeldte saken

Et enstemmig formannskap i Trondheim sto bak en anmeldelse av Kystad-saken. Etterforskningen ble satt i gang etter anmodning fra statsadvokat Bjørn Kristian Soknes i Trøndelag og i samråd med politimesteren i Trøndelag.

Ifølge NRK kommenterte Olsø saken på Facebook fredag.

– Å urettmessig bli mistenkeliggjort på denne måten unner jeg ingen. Vi vil takke alle som har gitt oss støtte gjennom et krevende år; dere har vært viktigere for oss enn dere aner, skriver han.

43 år gamle Olsø var inntil han trakk seg påtroppende leder av det nye Trøndelag Ap.