Norge

Nå skal Vestlandet forsvares

Her ser du den største forflytningen av stridsvogner og annet forsvarsmateriell i Norge på mange år. Den skal bevise at Forsvaret <i>har</i> evne til å rykke ut.

Drammen havn. Øvelse i forsvaret. 1km med stridskjøretøy ble fraktet på forsvarets vogner fra Rena til Drammen havn. Vognene tilhører forsvaret men ikke selve toget. Alle stridskjøretøyene ble losset av togvognene og deretter kjørt inn i skipet. Skipet skulle videre til Tyskland og det ble lastet opp med 2600 tonn kjøretøy. Der skal de sette av kjøretøy til en kompanistridsgruppe fra Rena som skal øve med USA Arnt Europe. Deretter skal samme skipet til Hordaland hvor resten av hurtid reaksjon styrken skal delta på øvelse i Hordaland.
  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist
afp000623543-xKF6ptmyMe.jpg
afp000623544-RtJbPZiW31.jpg
afp000623546-kW5jehi4Rd.jpg
afp000623545-kD4aBk4cHE.jpg
afp000623548-vAt47wB3QB.jpg

Drammen havn har denne uken vært en krigsskueplass.

6000 tonn materiell og 2000 soldater fraktes fra Østerdalen og Nord-Norge til Tyskland og Bergen i én operasjon.

Omtrent halvparten flyttes med tog fra Rena via Drammen til Emden og til Sotra utenfor Bergen.

Digre stridsvogner av typen Leopard 2, hver 55 tonn tunge. Stormpanservogner. Pansrede kjøretøy for personell. Lastebiler, feltvogner og ATV-er. Kommandovogner. Dette er materiellet som skal brukes når Norge skal forsvares, eller norske styrker bistå NATO i utlandet.

I dag bor Hærens stående styrker i Østerdalen og Indre Troms. Men de skal fortsatt forsvare hele landet. Da må de effektivt kunne flyttes dit en krise måtte oppstå.

Det er dette Forsvaret nå skal bevise at de kan.

Krigsskueplass i Drammen

Stridsvognene som på bildene ruller fra godstog og inn på 13.000 tonneren M/S «Merchant», fra London-baserte Imperial Shipping Ltd, skal delvis til Tyskland, delvis til Sotra utenfor Bergen. I Tyskland skal profesjonelle Telemark bataljon trene med NATOs hurtige utrykningsstyrke. Ved Bergen går den norske storøvelsen FOA IV av stabelen. Den varer til fredag 22. november.

Et annet skip, «Britannia Seaways» skulle gå fra Sørreisa til Bergen havn. Skipet var nesten fremme da det lørdag tok fyr 70 nautiske mil vest foir Florø. Brannen startet trolig i en container med flydrivstoff og diesel, men ble slukket senere på kvelden. Skipet var søndag ettermiddag på vei tinn til Bergen.

Ett tog går fra Rena direkte til Bergen, to kommer fra Narvik.

I tillegg etableres en luftbro fra Bardufoss til Flesland, der ett av verdens største transportfly, C17, bl.a. frakter helikoptre.

I løpet av ti dager flyttes materiell tilsvarende 4 km, om det ble stilt på rekke.

Hvor troverdig er Forsvaret?

I høst har det gått en debatt i Aftenposten om hvor troverdig Forsvarets kampkraft og evne til å flytte på seg faktisk er.

I en video vist på Oscarsborg festning forteller Forsvaret med grafikk hvor effektivt hærstyrker fra Rena og Troms flyttes til Rogaland for å knuse et begrenset angrep på Norge.

Les også

Mener Forsvarets PR-video er en bløff

Videoen er av uavhengige forsvarseksperter betegnet som bløff. Forsvaret selv erkjenner at den viser hva Hæren ønsker å bli i løpet av noen år.

Samtidig er det stilt spørsmål ved hvor sterk utholdenhet Forsvaret har i en krisesituasjon.

Ikke gjort på mange år

Forsvarssjef Harald Sunde insisterer på at Forsvaret har den kapasitet og den mobilitet Stortinget har vedtatt. Overfor Aftenposten peker han nettopp ut FOA IV som dokumentasjonen på hva dagens forsvar er i stand til.

Les også

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen går til frontalangrep på vernepliktsforsvaret

En nøkkelperson for øvelsen er oberst Trygve Busch, leder av logistikkavdelingen ved Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø.

Han fastslår at flyttingen av materiell som nå skjer ikke har vært gjort på mange, mange år. Han hevder likevel at dette i prinsippet kan realiseres på uker, ja dagers varsel.

Avhengig av sivil hjelp

— Jeg er ikke så bekymret for evnen til å flytte materiell. Det er tross alt begrenset med militære styrker som skal flyttes. Og det er det sivile samfunn som sitter på transportkapasitetene. Her har vi gode avtaler, sier Busch.

- Dere er avhengig det sivile for å få dette til?

— Ja. Men samarbeidet er godt. Når vi trenger det så får vi støtte. På samme måte som vi støtter det sivile samfunn når det er behov.

Utholdenhet et problem

- Hva med landforsvarets utholdenhet?

— Vi har stått over ti år i Afghanistan. Men det ligger i begrepet innsatsforsvar at det skal slukke branner. Utholdenhet er en utfordring.

- Hva har Forsvaret å etterfylle med, i en krisesituasjon?

— Vi er en del av NATO. Det er en avgjørende bærebjelke i vår sikkerhetspolitikk, sier Busch.

Øvelsen FOA IV koster alt i alt 110 millioner kroner.

Les mer om

  1. Forsvaret