I USA koster det 400.000 kroner i timen å fly F-35. Men Norge tviholder på at prisen er 110.000 kroner.

Toppsjefen for F-35 i USA er dypt bekymret over hvor mye det koster å bruke flyet.

Viseadmiral Mathias W. Winter (t.v.) er i dag sjef for F-35 programmet i USA. Han var på Ørland sammen med forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen da Norges tre første F-35-kampfly landet i november i fjor. Nå er Winter dypt bekymret over hva det koster å fly F-35.

US Marines er første militære styrke som har tatt F-35 i bruk. Marinekorpsets flyvåpen har F-35 om bord på skip og i Japan. Det er beregninger av hva det koster å bruke flyet pr. time, som nå skaper stor bekymring i USA.

Ifølge forsvarsekspert John Berg, som blant annet viser til en høring i militærkomiteen i Representantenes hus i Washington i mars i år, koster én flytime nå 50.000 dollar, eller 400.000 norske kroner.

Visestabssjef i US Air Force, generalløytnant Jerry Harris, stilte under høringen spørsmål ved om man vil ha råd til å bruke flyet som planlagt.

Bekymret er også selve sjefen for F-35-programmet i USA, viseadmiral Mathias Winter.

Slik forklarer Forsvarsdepartementet prisgapet

Aftenposten har konfrontert Forsvarsdepartementet med opplysningene. Departementet bestrider ikke flyprisen fra USA, men hevder likevel at ingenting foreløpig tyder på at pris pr. flytime for Norge blir høyere enn tidligere beregnet – nemlig 110.000 kroner.

Som forklaring på prisgapet oppgis at US Marines’ versjon av F-35 er forskjellig fra den norske, at flyene er operative, noe de norske ikke er, at driftskostnadene i USA er høyere enn i Norge, og at USA legger andre ting inn i pris for en flytime.

Departementet sier at Norge på sikt regner med lavere timepris enn 110.000 kroner, men samtidig at man i dag jobber hardt for å redusere driftskostnadene.

Forsvaret om F-35: Alt er i rute

Oppmerksomheten om timeprisen kommer samtidig som Forsvaret forteller at treningen med F-35 i Norge går etter planen. Da årsregnskapet for 2017 ble lagt frem i Oslo 4. april, fortalte pilot Ståle Nymoen at flyet overgår alle forventninger. Med en unik evne til å skaffe oversikt, overlegen mange bakkebaserte radarer, styrker det ifølge Luftforsvaret alle deler av Forsvaret.

10. november 2017, fra den offisielle mottagelsen for Norges tre første F-35 på Ørland. Generalsekretær i NATO Jens Stoltenberg hilser på F-35-pilot Ståle Nymoen.

Hvor lenge kan de fly?

Ifølge nettstedet aldrimer.no er det imidlertid meldt inn en annen bekymring rundt F-35, knyttet til hvor lenge det kan være i luften. Da flyet ble bestilt i 2008, forelå et krav om en «gjennomsnittlig toktlengde» på 4,5 timer.

Nå vises det til et internt dokument i Luftforsvaret, angående Evenes flystasjon, der det heter at «en gjennomsnittlig varighet på 4,5 timer pr. tokt neppe er realistisk uten tanking i luften dersom F-35 skal brukes i kampoppdrag».

Med tanke på at det er lang flytid mellom Ørland utenfor Trondheim og havområdene nord for Norge, der F-35 også skal kunne operere, vil redusert flytid kunne innebære en kraftig svekkelse. I dag mangler Norge tankfly.

Generalmajor Morten Klever, sjef for det norske kampflyprogrammet, tildeles Forsvarsmedaljen med laurbærgren av forsvarssjefen, admiral Haakon Bruun-Hanssen. Det skjedde under den offisielle mottagelsen for Norges tre første F-35 på Ørland 10. november 2017.

I ferd med å kjøpe tankfly

Overfor Aftenposten avviser generalmajor Morten Klever, sjef for det norske kampflyprogrammet, at flykapasitet er et problem.

– Det er ingen endringer i F-35s rekkevidde. Kravene fra 2008 oppfylles, sier Klever.

Aftenposten har vært i kontakt med en rekke høyere offiserer som har vært eller er tilknyttet Luftforsvaret. De oppfatter interndokumentet som et signal om at man kan ha vært for optimistisk når det gjelder flykapasiteten til F-35, men at dette ikke innebærer noen stor dramatikk.

Samtidig sier Forsvarsdepartementet at Norge er i ferd med å kjøpe tankfly, sammen med flere andre land. De første flyene kan være tilgjengelige om to år.

Raser mot aldrimer.no

Flere av artiklene hos aldrimer.no om F-35 har vakt stor irritasjon i Forsvarsdepartementet. Fredag la Morten Klever ut en pressemelding der det blant annet sto følgende:

«Publiseringen av skjermingsverdig informasjon som vi nå observerer på nettstedet aldrimer.no er urovekkende og representerer et klart brudd på de reglene samfunnet har satt for å beskytte seg selv. Vi opplever en stadig større aktivitet fra fremmede makter for å skaffe seg innsikt i norske militære og sivile kapasiteter. Det er derfor avgjørende at de som får tilgang på graderte dokumenter, ikke sprer innholdet i disse. Dette er straffbart iht. norsk lov.»

  • FREDSBASE MED PLASTTELT: Ingen ropte høyt om at Ørland trengte bedre beskyttelse av milliardflyene F-35. Det var det en grunn til.