200 000 nordmenn tar selfies bak rattet

– Fravær av oppmerksomhet i trafikken kan ha de mest skjebnesvangre følger, advarer Trygg Trafikk.

Nordmenns bruk av mobiltelefon er et økende problem i trafikken.
  • Steffen Pedersen Øberg

Mobilen er viktig for oss, også bak rattet, skal vi tro en fersk undersøkelse utført av Respons Analyse for Sparebank 1. Undersøkelsen tar for seg norske bilføreres uvaner bak rattet.

I undersøkelsen oppgir 38 prosent at de har sendt sms i førersetet, elleve prosent har surfet på internettet, åtte prosent har sjekket Facebook og seks prosent har tatt bilder eller selfies.

Distriktsleder i Trygg Trafikk, Ivar Ringen, er sjokkert over tallene.

– Det er ikke mulig med den trafikkmengden vi har på norske veier i dag å kjøre bil på en trygg måte uten å være tilstede. Fravær av oppmerksomhet kan ha de mest skjebnesvangre følger, advarer han.

Ivar Ringen i Trygg Trafikk er sjokkert over tallene. – I omtrent 90 prosent av ulykkene i Norge medvirker feil fra føreren, sier han.

De yngste er verstHan syns tallene fra undersøkelsen er skremmende og påpeker at bare en raskt titt ned på mobilen gjør deg uoppmerksom over en lang avstand.

– Du forflytter deg 21 meter i løpet av et sekund i 80 kilometer i timen. Det forteller det aller, aller meste, sier han.

Blant de yngste har hele 14 prosent tatt selfies mens de kjører, forteller undersøkelsen.

– Det har jeg nesten vanskelig for å tro.

– Vi forholder oss alle sammen til elektroniske enheter og det betyr at vi også tar med oss disse bak rattet, sier Ringen og legger til at mobilbruk bak rattet er et problem i alle aldre.

– Det er veldig lett å tro at det bare er ungdom som driver med dette, men i forbindelse med publikumskontakt, foredrag og forelesninger ser man at også godt voksne, både menn og kvinner, innrømmer mobilbruk. Dette er dog ikke basert på vitenskapelige undersøkelser.

Trosser forbud

Til tross for at det ble forbudt i 2000 oppgir seks av ti at de har snakket i håndholdt mobil mens de kjører. Det er alt for mange, mener Ringen.

– Vi har et lovverk i Norge som forbyr dette fordi fraværet av oppmerksomhet som sagt ikke er bra.

– Mennesker som er distrahert når de møte motgående bilder skaper utrygghet i trafikken, sier han.

Fikling med radioanlegget (75 prosent) og spising eller drikking (70 prosent) er de vanligste oppmerksomhetstyvene bak rattet.

Ringen mener all distraksjon bak rattet er farlig og påpeker at det er stor faglig enighet om at i omtrent 90 prosent av ulykkene i Norge medvirker feil fra føreren.

Økt fokus på problemstillingen, kontrollvirksomhet og kontinuerlig holdningsarbeid må til for å få ned tallene, mener han.

– Det er faktisk slik med det norske folk at hvis man er tydelig, men vennlig, vil de aller fleste av oss høre på det.