Heimevernets dom over egen evne til å objektsikre: Null bedring siden 22. juli 2011

Det er en risikosport for samfunnet at man ikke hever Heimevernets evne til å sikre viktige bygninger og installasjoner, mener general Tor Rune Raabye, sjef for HV frem til desember i fjor.

Heimevernet driver «styrkebeskyttelse» på Tromsø havn i mai 2017. Her daværende HV-sjef Tor Rune Raabye (t.v.) foran et amerikansk krigsfartøy sammen med offiserskollega Kjetil Folkestad. HV-soldaters helt utilstrekkelige antall dager på øvelse svekker evnen deres til å drive objektsikring, mener Raabye.

De vanlige soldatene i Heimevernet, som trener ca. seks dager i løpet av en treårsperiode, har ansvaret for å sikre at hundrevis av bygninger og installasjoner skal kunne fungere i en krisesituasjon.

Riksrevisjonen har påpekt svært alvorlige mangler ved HVs evne til såkalt objektsikring. I to rapporter har revisjonen fremmet flengende kritikk av regjeringens arbeid med å bedre sikringen.

Les hele saken med abonnement