Norge

106 barnevernssaker gjennomgått: Ny rapport avslører alvorlig svikt i barnevernet

– Jeg er ikke fornøyd med at Helsetilsynet konstaterer god praksis i bare halvparten av barnevernets undersøkelser, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland.

– Ved å gå gjennom over hundre enkeltsaker får vi et godt bilde av hva som fungerer og hva som ikke fungerer i norsk barnevern, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H).
  • og NTB
  • Lene Skogstrøm
    Journalist

Statens helsetilsyn avdekker rutinesvikt, store mangler og dårlig praksis i barnevernstjenestene i en gjennomgang av 106 barnevernssaker fra 60 kommuner over hele landet.

Sakene har vært behandlet i fem ulike fylkesnemnder i tidsrommet januar 2016 til mai 2017.

I rapporten, som ble lagt frem torsdag, konkluderer helsetilsynet blant annet med at «det er stor grad av variasjon i om barnevernstjenestenes arbeid er i tråd med god praksis. I de fleste saker har det vært både god praksis og svikt. Den mest alvorlige svikten er at barnevernstjenestene i svært mange saker ikke bruker den informasjonen de har, og den kompetansen de besitter, til å gjøre en grundig vurdering av det enkelte barns behov».

Barns mening tas ikke hensyn til

Rapporten peker også på at selv om barnevernet har snakket med barna i alle faser, så viser det seg at selv om barnas synspunkter er nedskrevet, er de ofte ikke tatt hensyn til i vurderingene eller brukt i argumentasjonen for viktige beslutninger, noe som reduserer deres mulighet til reell medvirkning

Rapporten stiller også spørsmål ved om barnevernstjenesten har forsikret seg godt nok om at foreldrene har forstått det kontaktpersonene har villet formidle. Dette gjelder både norske foreldre og foreldre som har vokst opp i andre land.

Samtidig fastslår tilsynet at barnevernstjenestene gjør grundige og gode analyser i saker som angår helt små barn og spedbarn.

Les også

Barneministeren: – Norsk barnevern går foran. Snart vil andre land komme etter oss.

Helleland: – Bekymret

Rapporten er laget på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet.

– Jeg er ikke fornøyd med at Helsetilsynet kun konstaterer god praksis i om lag halvparten av barnevernets undersøkelser, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) i en pressemelding.

– Det bekymrer meg at alvorlig informasjon glipper, og at hjelpetiltakene dermed ikke er tilpasset barnets og familiens situasjon. Dette må forbedres hvis vi skal lykkes bedre med å forebygge omsorgsovertagelser og akutte flyttinger, fastslår Helleland.

– Samtidig er jeg glad for å se at det ikke er grunnlag for å si at barnevernet griper inn i saker uten grunn, slik enkelte kritikere hevder. De barna som barnevernet overtar omsorgen for, trenger omsorg og beskyttelse, sier statsråden.

Les også

Barnevoldsutvalget: Vil ha meldeplikt for barneovergripere og nye pålegg til barnevernet

– Mye å lære

Rapporten slår blant annet fast at det ikke er grunn til å hevde at barnevernstjenestene griper inn i saker uten at det foreligger alvorlig bekymring om de forhold de lever under. Den sier også at det gjennomgående er behov for bedre analyser, vurderinger og dokumentasjon av barns behov og at det er stor variasjon i kvaliteten i barnevernstjenestens arbeid.

– Ved å gå gjennom over hundre enkeltsaker får vi et godt bilde av hva som fungerer og hva som ikke fungerer i norsk barnevern. Denne rapporten blir viktig for oss i det videre arbeidet med å utvikle kvaliteten i barnevernet. Jeg håper alle som jobber med barnevernet leser rapporten, for her er det mye å lære, sier Helleland.

Les også

Barnevernet i 75 kommuner får rødt lys av barneministeren. Nå ber hun ordførere og rådmenn vise handlekraft.

– Ikke bare må barn lyttes til, men hva barnet sier må også tillegges vekt i saken, sier barneombud Inga Bejer Engh.

Barneombudet: – For tilfeldig

Barneombud Inga Bejer Engh sier i en kommentar til rapporten at hun er bekymret for om barnevernet har nok ressurser til å håndtere mengden av saker de har til behandling.

– De ansatte må ha tid og kompetanse til å håndtere de krevende sakene på en god nok måte. Jeg har forventninger til at regjeringen sørger for at det kommer mer ressurser til flere ansatte i barnevernet i de kommende budsjettene, og at kompetansen styrkes, sier hun.

– Det er i dag for tilfeldig hvilke tiltak den enkelte kommune tilbyr disse familiene.

Les mer om

  1. Barnevern
  2. Linda Hofstad Helleland
  3. Barne- og likestillingsdepartementet
  4. Statens helsetilsyn