Kystvakten bekymret for NH90-forsinkelsene

Kystvakten fikk knapt benyttet seg av de nye NH90-helikoptrene i 2018 og ser med bekymring på det lave antallet flytimer de neste årene.

Et av de nye NH90-helikoptrene da det landet på Kjeller ved Lillestrøm i januar i fjor. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
  • og NTB

– Kystvakten er gjort kjent med at antall flytimer med NH90 de nærmeste årene ikke vil være tilfredsstillende i forhold til det Kystvakten legger til grunn for en forsvarlig helikopterdekning i Barentshavet, skriver Kystvakten i sin årsrapport for 2018.

Det lave antallet flytimer går ifølge Kystvakten ut over oppdraget med å ivareta en bærekraftig forvaltning av norske marine ressurser og bidraget i den statlige beredskapen i Kystvaktens ansvarsområde.

– Dette er en sterk bekymring, fastslås det.

Nesten bare trening

Det pekes på at de nye NH90-helikoptrene fortsatt er under innfasing, og at prosessen stadig er preget av forsinkelser. Totalt hadde Kystvakten kun hatt helikoptrene embarkert i 128 døgn ved utgangen av november. Selv om en stor del av tilgjengelig flytid har gått med til trening, har det også vært noe mer tid til operativ bruk sammenlignet med 2017. Likevel konkluderer Kystvakten med at den reelle operative effekten er liten.

Riksrevisjonen konkluderte i oktober med at innkjøpet av nye NH90-helikoptre har vært preget av svikt helt fra starten, og at konsekvensene er alvorlige, både økonomisk og operativt. Av 14 helikoptre som ble bestilt helt tilbake i 2001 og skulle vært levert allerede i 2008, er åtte levert, men seks av dem kan kun brukes til trening.

Status i høst var at innfasingen av de nye helikoptrene skal være gjennomført i 2022. Målet er 3.900 årlige flytimer etter innfasing, noe som er betydelig lavere enn de 5.400 timene som Forsvaret har bedt om ut fra sitt operative behov.

Nye fartøy

Kystvakten peker også på en «tidvis anstrengt bemanningssituasjon» på fartøyene i løpet av fjoråret. Fravær som følge av permisjoner, sykdom og utdanning/kurs er hovedårsaken, og det førte til at ett fartøy ble lagt til kai på tampen av året. Først 1. august er fartøyet planlagt å være tilbake i operativ drift.

Totalt besto kystvaktflåten av åtte havgående fartøy og fem fartøy for operasjoner langs kysten og i kystnære farvann i 2018. Selv om flåten betegnes som relativt moderne, nærmer de tre fartøyene av Nordkapp-klassen seg klare for utskiftning. Disse ble bygget fra 1980 og opererer i arktiske områder. Byggestart for fartøyene som skal erstatte disse, er nært forestående, og de forventes levert i årene 2022–2024.

– På nyåret starter byggingen av tre nye kystvaktfartøy. Det vil styrke tilstedeværelsen i en tid der aktiviteten øker, og derfor forserte regjeringen denne investeringen, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

Inspeksjoner

Kystvakten gjennomførte 1.423 fiskeriinspeksjoner i 2018, og de ga 258 advarsler for brudd på regelverket. I 48 tilfeller avdekket inspeksjonene regelbrudd som førte til anmeldelse, og i sju tilfeller oppbringelse til norsk havn for bevissikring. Fire saker ble oversendt Fiskeridirektoratet for vurdering av overtredelsesgebyr. Det var særlig utkast/dumping som ble fulgt opp i fjor.

I tillegg ble det gjennomført til sammen 2.628 oppdrag for andre eksterne etater. Kystvakten ble satt inn i 143 søk- og redningsaksjoner og foretok 65 slep i fjor.