Norge

Kina samarbeider med Norge om atomsikkerhet

Forholdet mellom Norge og Kina har vært iskaldt på det offisielle plan siden Liu Xiaobo fikk Nobels fredspris i 2010. I februar undertegnet Kina en avtale om å delta i det såkalte Halden-prosjektet.

Halden reaktoren brukes blant annet i et forskningsprosjekt om atomsikkerhet. Nå er Kina blitt med i dette prosjektet.
  • Alf Ole Ask
    Alf Ole Ask
    Journalist
Halden reaktoren brukes til forskning på atomsikkerhet og nå slutter Kina seg til samarbeidet.

I Utenriksdepartementet er man forsiktig med å tolke Kinas inntreden i det norskdrevne atomsikkerhets prosjektet som en oppmyking av forholdet mellom våre to land.

— UD ønsker velkommen kinesisk deltagelse iforskningsarbeidet i tilknytning til Halden-reaktoren. Norges forhold til Kina er ikke vurdert i dette spørsmålet, skriver Utenriksdepartementets pressetalsmann Frode Andersen i en e-post til Aftenposten.

Det er ikke kontakt mellom våre to land på politisk nivå. Alle forsøk fra norsk side på å myke opp forholdet har så langt ikke ført frem. Kina holder forholdet til Norge kjølig som følge av Nobelprisutdelingen i 2010. Det betyr at det ikke er bilateral kontakt på politisk nivå.

IFE meget fornøyd

Viktor A. Wikstrøm jr. er kommunikasjonsdirektør ved Institutt for energiteknikk (IFE) og sier til Aftenposten at man der er meget fornøyd med å ha fått kineserne med. Det har vært en omfattende saksbehandling, hvor blant annet UD har godkjent dette. En viktig side har vært å sikre seg at Kina skal bruke disse forskningsresultatene til fredelige formål.

Viktor A. Wikstrøm jr. er kommunikasjonsdirektør ved Institutt for energiteknikk (IFE).

Det er det sivile forskningssenteret Shanghai Nuclear Engineering Research and Design Institute (SNERDI) som blir med i samarbeidet i første omgang.

Forsker på sikkerhet

På IFEs hjemmesider forklarer Margaret McGrath, prosjektleder for Haldenprosjektet (HPR), hvorfor man synes det er viktig at Kina nå for første gang blir med:

– Haldenprosjektets fremste målsetning er å øke sikkerheten for kjernekraftverk verden rundt. Kina er et land som bygger opp mye ny kjernekraft. Derfor er det viktig for oss at de nå er blitt medlemmer, slik at de kan få del i dataene og kunnskapen vi har utviklet i HRP-samarbeidet, sier hun.

Les også

Les også

Godkjenner norsk atomsikkerhet

SNERDI blir medlem og får tilgang til alle resultater til fellesprogram, både for brensels— og materialforskningen, så vel som MTO-forskningen (menneske-teknologi-organisasjon).

Viktig for Halden

– Kina er et stort og viktig land, og de bygger ut mye ny kjernekraft. Vi ser også at de har mange unge, dyktige ingeniører. De bygger reaktorer i samarbeid med Frankrike og USA, så de bygger på eksisterende teknologi. Men de går også i sin egen retning, og har ambisjoner om å utvikle egen nukleærteknologi. Vi forventer at SNERDI etter hvert kommer til å delta aktivt i tekniske styringsgrupper, at de vil komme med egne innspill, erfaring og kunnskap, og være med på å forme våre forskningsprosjekter fremover, forklarer McGrath.

Forskningsdirektør Margaret McGrath ved Institutt for energiteknikk (IFE) i Halden.

Kina vil internasjonaliseres

Ifølge IFEs hjemmesider er bakgrunnen for Kinas inntreden at landet er opptatt av internasjonalisering, at de skal jobbe internasjonalt. De ser at Halden-prosjektet er et viktig prosjekt innen den internasjonale sikkerhetsforskningen.

Les også:

Les også

Uenige om hvem som skal ta atomregningen

— Vi genererer data, ikke bare «prat». De er også svært interessert i kontrollrom, sikkerhet, MTO-forskningen og simuleringer. Den praktiske og eksperimentelle erfaringen vi har, både på brensler og MTO er viktig, understreker McGrath.

Les også

  1. Atominspektører mener sikringen av norske reaktorer er for dårlig

  2. 17 tonn atomavfall som ingen kommuner vil ha

  3. Tungtvann fra Vemork lager energi i Halden