Stanser autorisasjon av leger fra Pakistan

Helsedirektoratet stanser autorisasjon av leger med utdannelse fra Pakistan med øyeblikkelig virkning.

Helsedirektoratet gjennomgår nå flere forhold i SAFH. - Det er avdekket alvorlige feil i virksomheten på en rekke felter og vi har flere forhold vi ønsker å sjekke ut, sier fungerende helsedirektør Bjørn Guldvog i en pressemelding fredag kveld.

Les også:

Også godkjenningen av helsepersonell utdannet i land som Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) ikke godkjenner, er stanset.

Dette omfatter fire land: Irak, Kongo, Afghanistan og Somalia.

Ser på rutinene

  1. mai startet Helsedirektoratet en gjennomgang av arbeidet i Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH), hvor Liv Løberg fredag 25. juni sa opp sin stilling etter å ha forfalsket egne papirer .

Bakgrunnen for at leger med utdanning fra Pakistan ikke får autorisasjon, er en praksis der norske statsborgere har utdannet seg i land utenfor EØS-området, deretter dratt til Storbritannia og blitt godkjent for engelsk turnustjeneste før de har søkt om turnus i Norge. Fram til nå har dette blitt godkjent av SAFH.

– Denne godkjenningen er nå stoppet mens vi revurderer rutinene, sier fungerende helsedirektør Bjørn Guldvog i en pressemelding .

Helsedirektoratet arbeider med å få oversikt over hvor mange fra disse landene som er autorisert som helsepersonell i Norge før stansen i godkjenningen.

Helsedirektoratet fant alvorlige feil hos SAFH

Helsedirektoratet gjennomgår nå også flere forhold i SAFH. Allerede før det ble kjent at administrasjonssjef Liv Løberg har forfalsket egne papirer satte direktoratet i gang en omfattende kontroll av virksomheten.

– Det er avdekket alvorlige feil i virksomheten på en rekke felter og vi har flere forhold vi ønsker å sjekke ut, sier fungerende helsedirektør Bjørn Guldvog i en pressemelding fredag kveld.

Blant det som skal undersøkes er internkontrollsystemer, rutiner for anskaffelser, prosedyrer for ansettelser og etatsstyringen.

Direktør i SAFH, Per Haugum, ba om permisjon fra sin stilling da Helsedirektoratet iverksatte en gjennomgang av virksomheten 20. mai. Gjennomgangen ledes av prosjektdirektør Øyvind Sæbø fra direktoratet.