Norge

Mannlige søkere får tilleggspoeng ved psykologiutdanning

Fra neste høst kan mannlige søkere til psykologiutdanning ved universitetene i Oslo og Bergen og barnevernspedagogutdanningen ved Oslo Met få tilleggspoeng.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø innfører tilleggspoeng for mannlige søkere ved enkelte utdanninger. Foto: Tore Meek / NTB scanpix
  • og NTB

Bakgrunnen for beslutningen fra Kunnskapsdepartementet er at det er særlig skjev kjønnsfordeling ved disse studiene.

– Vi ser at studenter velger tradisjonelt når de skal velge studier, og det er et mål med bedre kjønnsbalanse. Utdanninger som psykologi og barnevernspedagogikk utdanner studenter til å jobbe med mennesker og bør rekruttere personer med ulik bakgrunn og erfaringer, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Les også

Er det greit at nesten bare jenter blir psykologer? | Eivind Tungesvik

Fikk avslag

Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen får muligheten til å gi ett tilleggspoeng til mannlige søkere under 22 som søker med førstegangsvitnemål. Ved barnevernspedagogutdanningen ved Oslo Met får alle mannlige søkere to tilleggspoeng.

Universitetet i Oslo fikk tidligere i år avslag da de søkte om å innføre en forsøksordning med en kvote på 30 prosent menn på psykologistudiet. Søkertallene fra i sommer viste at 24,4 prosent av søkerne til studiet var menn.

Blant dem som har søkt med førstegangsvitnemål har andelen menn ligget under 20 prosent i Bergen de siste tre årene, mens den ved Universitetet i Oslo falt under 20 prosent i år.

Les også

Prorektor ved UiO kritiserer Kunnskapsdepartementet for ikke å tillate kjønnskvotering på psykologistudiet

Førstegangsvitnemål

Bakgrunnen for at departementet avslo søknaden fra Universitetet i Oslo var at den totale andelen mannlige studenter på psykologiutdanningen var høyere enn føringene Stortinget har gitt for når slike tiltak kan iverksettes.

– Ved å rette tiltaket inn mot unge menn som søker med resultatet fra førstegangsvitnemålet sitt, holder vi oss innenfor Stortingets føringer. Samtidig kan dette bidra til en bedre kjønnsbalanse på psykologistudiet, sier Nybø.

Også disse utdanningene gir ekstrapoeng til mannlige søkere ved opptak: veterinærstudium og dyrepleierstudium ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og sykepleierstudier ved Lovisenberg diakonale høgskole og Universitetet i Agder.

Kunnskapsdepartementet er i gang med en gjennomgang av regelverket for kvoter og tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning.

Les også

Avslag på kjønnskvotering skyldes flere forhold | Iselin Nybø

Les mer om

  1. Psykologi
  2. Høyere utdanning
  3. Kunnskapsdepartementet
  4. Skole og utdanning
  5. Iselin Nybø
  6. Universitet