Ungdomsgjenger bruker sosiale medier til å planlegge kriminalitet

Dagens voldelige ungdomsgjenger møtes sjeldnere i det offentlige rom, men organiserer seg mer i det skjulte på sosiale medier, viser en ny politianalyse.

Voldelige ungdomsgjenger organiserer seg i det skjulte på sosiale medier, viser en ny politianalyse.

Nettverkene på sosiale medier brukes til å organisere og avtale slåsskamper, eskalere konflikter og true rivaliserende grupper, ifølge Sørøst politidistrikts analyse, omtalt av NRK.

– Mest synlig blir gjengene når det oppstår konflikter. Da blir det synlig og tydelig hvem som er i hvilken gjeng eller gruppe. Andre ganger er de synlige fordi de sammen plager eller trakasserer andre, eller begår annen kriminalitet som eksempelvis bruk av narkotika, sier politimester Christine Fossen.

I Sørøst, distriktet som omfatter Buskerud, Vestfold og Telemark, har politiet kartlagt syv ungdomsgjenger det siste året. En av gruppene er en jentegjeng som har et gjengnavn, noe som beskrives som uvanlig. En av annen av dem skal være en etnisk norsk guttegjeng som har markert seg med aggressivitet mot jevnaldrende av annen etnisk bakgrunn.