Norge

Nå slipper pappa Arne å stikke Marcus (8) i fingeren flere ganger i døgnet

Norske myndigheter har avgjort at Marcus og andre barn med diabetes skal få tilgang til måleapparatet kalt Freestyle Libre. Foto: Dan P. Neegaard

En positiv nyhet, men fortsatt henger Norge etter andre land, mener Bjørnar Allgot i Diabetesforbundet.

  • Frøydis Braathen
    Frøydis Braathen
    Journalist

Norske barn med diabetes kan nå få en tryggere hverdag med et måleapparat betalt av det offentlige.

– Alt som gir personer med diabetes bedre utstyr, er bra. Men jeg synes det er rart at ikke norsk helsevesen slipper opp fullstendig og gir diabetespasienter det mest moderne utstyret, sier Arne Berger.

Han er pappa til Marcus (8), som har diabetes 1. I vinter skrev Aftenposten om at foreldrene måtte stikke Marcus i fingeren flere ganger i døgnet for å måle glukosenivået.

Det slipper han nå, for i mai avgjorde Beslutningsforum for nye metoder at diabetespasienter opp til 18 år skal få måleapparatet Freestyle libre betalt av det offentlige.

Med dette apparatet kan glukosenivået enkelt måles med et apparat som holdes over en sensor som sitter under huden. Med denne teknologien slipper pasientene å stikke seg flere ganger i døgnet. De får bedre kontroll og har mindre risiko for å få høyt eller lavt blodsukker.

  • Ved hjelp av hudcellene til Heidi er forskere nærmere en kur mot diabetes.

Eldre måleapparat

Siden Aftenposten møtte Marcus og faren i januar, har 8-åringen nå fått et annet måleapparat, kalt Dexcom, som måler glukosenivået kontinuerlig via en sensor under huden. Det er imidlertid en eldre versjon som ikke er særlig enkel å bruke, mener Berger.

– Apparatet er klønete å bruke, det bråker og piper hver gang vi skal sjekke glukosenivået. Derfor har vi bedt sykehuset om å søke om en nyere versjon, forteller Berger.

En investering for helsevesenet

Han er glad for at myndighetene nå også åpner opp for at barn opp til 18 år skal få bruke apparatet Freestyle libre, selv om han synes norske myndigheter ikke tenker langsiktig når de tilbyr gammelt utstyr og ikke gir alle tilgang til den nyeste måleteknologien.

– Det er ikke snakk om særlig dyrt utstyr, og det er en investering fra helsevesenets side. Tenk hvor mye det koster for samfunnet å behandle senskader på grunn av diabetes. Slike senskader kan reduseres betraktelig med det beste målerutstyret, sier Berger.

Norske pasienter får ikke tilgang til ny teknologi

Bjørnar Allgot, generalsekretær i Diabetesforbundet, er enig med Berger.

– Det er veldig positivt at norske myndigheter endelig innfører Freestyle libre for barn, men jeg synes det er uforståelig at diabetikere over 18 år ikke skal få måleapparatet via det offentlige. Skal man betale for det privat, koster det rundt 18.000 kroner pr. år. Ikke alle har råd til det, sier Allgot.

Diabetesforbundet har sammen med legeeksperter lenge jobbet for at myndighetene skulle tilby Freestyle libre til diabetespasienter. I januar sendte åtte av landets fremste eksperter på diabetes et bekymringsbrev til helse- og omsorgsminister Bent Høie på vegne av Diabetesforbundets medisinske fagråd.

I brevet skrev de blant annet at de «ser med bekymring på de økende hindringer norske pasienter med diabetes opplever for å kunne dra nytte av ny teknologi som gjør diabetesbehandlingen bedre og enklere».

– Færre komplikasjoner på sikt

Allgot forteller at man i Sverige har sett veldig positive resultater hos barn med diabetes etter at det offentlige begynte å tilby moderne målerapparater.

– Langtidsblodsukkeret, det som kan fortelle om faren for å utvikle komplikasjoner på lengre sikt, har gått ned hos disse barna, sier Allgot.

I Sverige får både barn og voksne måleapparater betalt av det offentlige.

– Dette gir en mye større trygghet for pasientene. På lengre sikt gir det også en økonomisk besparelse for samfunnet, fordi færre diabetespasienter får komplikasjoner senere i livet, sier Allgot.

Les mer om

  1. Teknologi
  2. Medisin
  3. Sykehus
  4. Diabetes