Norge

Frykter dødsbranner: - Bare flaks at det har gått bra

 • Håkon Letvik

Under en inspeksjon fant brannvesenet soverom på en hems rett over restaurantkjøkkenet og stekeovnene. Adkomsten til soverommet skjedde via en gardintrapp. Nedre Romerike brann- og redningsvesen

 • Omfanget av uakseptable, ulovlige og farlige boforhold øker, sier Sven Knapskog i Nedre Romerike brann- og redningsvesen. Stadig vekk oppdages brannfeller.

Sammen med kommunale myndigheter har brannvesenet på Nedre Romerike skjerpet innsatsen mot brannfarlige og ulovlige leiligheter, for å unngå at noen brenner inne.

— Bor i hønsehus

- Det leies ut i kjellere, på loft, i hønsehus, i garasjer, i verksteder og landbruksbygninger. Utleie av boligrom som ikke er godkjent og som mangler brannsikring og rømningsveier kan føre til at folk brenner inne. Det vil vi forhindre, sier Sven Knapskog, som leder forebyggende avdeling i Nedre Romerike brann- og redningsvesen.

Brannvesenet har et godt samarbeid med bygningsmyndighetene i Lørenskog, Skedsmo og Rælingen, og har siden 2010 flere ganger i året hatt kampanjer og kontroller sammen med skattevesenet, Arbeidstilsynet, Tollvesenet, Eltilsynet, Mattilsynet og politiet.

Sov over restaurantkjøkkenet

Ulovlige boligrom er oppdaget på de utroligste steder – ett sted bodde en ansatt på en hems over restaurantkjøkkenet, med en gardintrapp opp til sengen, og med utsikt ned til stekeovnen.

Ved inspeksjoner oppdager Nedre Romerike brann- og redningsvesen ofte ulovlige og farlige boforhold. I denne kjellerleiligheten var dette vinduet eneste rømningsvei, delvis innestengt bak parkerte biler. Nedre Romerike brann- og redningsvesen

I et verksted bodde ansatte på noen rom rett over verkstedet, med en bratt trapp som adkomst til og fra arbeidsplassen, full av verktøy, oljefiller, bildeler og skrot.

— Omfanget av uakseptable, ulovlige og farlige boforhold øker. Utleiere vil tjene penger, noen er kyniske og har bare økonomiske interesser som drivkraft, uten å tenke på sikkerhet og rømningsveier. Vi har flere ganger hatt utrykning til brann, og oppdager da mange ulovlige boenheter. Det er bare flaks at det har gått bra. Det er mye å rydde opp i, sier Knapskog.

Fra tid til annen må brannvesenet nedlegge bruksforbud, og beboerne må flytte ut øyeblikkelig fordi det er livsfarlig å bo der. Knapskog er fornøyd med at både kommunene og politiet ser alvorlig på dette, og at det reageres med bot og inndragning i de alvorligste tilfellene.

-Kan risikere å brenne inne

Brannvesenet har særlig fokus på risikogrupper som eldre som bor hjemme, kommunale sosialboliger, flyktningeboliger og utenlandske gjestearbeidere.

- Mange kommer til pressområdene rundt Oslo for å jobbe. De må jo bo et sted. Vi vet ikke hvor mange de er og hvor de bor. Og det vil være ille hvis flyktninger som kommer til Norge for å få beskyttelse, må bo i kjellere uten brannsikring og dermed risikerer å brenne inne, sier Knapskog.

Les også

Brannvesenet startet «fadderordning» for risikobygg

Han sier at årvåkne naboer, brannvesenets egne ansatte og ansatte i andre etater kommer med mange tips, som brannvesen og bygningsmyndigheter dermed kan følge opp.

— Vi har ingen ting imot at folk leier ut, men leilighetene må være godkjent av kommunen. Da er boligen også godkjent etter brannloven, som setter krav til brannsikring og rømningsveier, sier Knapskog.

Får hundrevis av tips

Skedsmo kommune har siden høsten 2011 fått tips om 266 ulovlige utleieforhold.

— Vi plikter å reagere når det gjelder liv og helse og for å forhindre at folk bor i brannfarlige leiligheter uten rømningsveier, sier bygningssjef Steinar Sande i Skedsmo og legger til:

— Problemet er at vi egentlig ikke har ressurser til å håndtere en så stor oppgave. Arbeidet med disse sakene kan gå utover de som er lovlydige og følger lover og regler.

Sakene blir kategorisert; kategori 1 krever øyeblikkelig handling fordi det er fare for liv og helse. Da må leietakeren ut øyebikkelig. Mens sakene i kategori 2 og 3 blir behandlet litt etter hvert.

Møter trenering

Rutinen i Skedsmo er å sjekke tips som kommer inn. Det skjer ved at ansatte reiser ut for å se på stedet, og eieren blir tilskrevet og bedt om en forklaring.

- Veldig ofte opplever vi at eieren ikke er samarbeidsvillig og vi møter det vi oppfatter som trenering. Vårt inntrykk er at det er overrepresentasjon av utleiere og leietakere med innvandrerbakgrunn, uten at vi har statistikk på dette. Ofte er eieren også i utlandet, sier Sande.

— Årsaken til at det skjer ulovlig utleie er at det ligger store penger i dette. Og det er stor etterspørsel etter boliger. For noen rom i en kjeller kan utleier fort få 10.000 kroner i måneden. Og leietakerne har ofte felles interesse med utleier, fordi leien ofte er litt billigere enn en lovlig leilighet, sier Sande.

Han minner om at det gjelder visse krav til standard for at et rom skal kunne brukes som bolig.

— Det er for at ingen skal brenne inne, eller at det skal gå på helsen løs å bo under dårlige forhold, som det ofte kan være i kjellerleiligheter som ikke er godkjent, sier Sande. Han roser samarbeidet med Nedre Romerike Brann- og Redningsvesen som viktig for å avdekke ulovlige og farlige boforhold.

Når kommunen påviser ulovlige utleieforhold, får eieren en mulighet til å «gjøre opp for seg» - ved å gjøre ombygninger som kan tilfredsstille kravet til bolig.

 1. Les også

  Brannvesenet er lei av å rykke ut til tørrkokte kjeler

 2. Les også

  Brannfeller ved Oslo-sykehus

 3. Les også

  Advarer leieboere om brannfeller

- Mange er opptatt av å tjene penger på å leie ut leiligheter og hybler. Men mange bryr seg ikke om brannsikring eller rømningsveier og liv kan gå tapt. Det er bare flaks at det har gått bra, sier Sven Knapskog i Nedre Romerike brann- og redningsvesen. (Foto: Håkon Letvik) Håkon Letvik

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  - Den dummeste loven som noen gang er skrevet

 2. NORGE

  Dagbok fra helvete

 3. NORGE

  Våren lar vente på seg. Snø og minusgrader er på vei.

 4. NORGE

  Aktor konfronterte drapstiltalt kvinne i Kristiansand

 5. NORGE

  Slik rammer ekstremværet.

 6. NORGE

  Meyer: Ble bedt om å gi Holmøy jobben tilbake