Norge

Norge etter oljen, klimaendringer og asylpolitikken

Dette var temaene Aftenpostens lesere var mest opptatt av før valget. Hvordan blir politikken på disse områdene nå med borgerlig regjering?

Er Oljeplattformer fortiden eller fremtiden? Svein Erik Furulund

 • Pål V. Hagesæther

Vi har spurt eksperter om hvilken politikk det blir på områdene som leserne våre ønsket å lese om før valg.

1. Hva Norge skal leve av etter oljen

Ekspertene er enige: Det blir ikke noen store omveltninger her på grunn av regjeringsskiftet.

— Flere av de borgerlige partiene vil gi bedre rammevilkår for næringslivet. Men så lenge man bruker mye oljepenger, er det vanskelig for andre næringer å bygge seg opp i Norge. Arbeidskraften er dyr, og vi har lite kompetanse ledig, sier professor Ola Grytten ved Handelshøyskolen i Bergen.

Han peker på at Venstre og KrF ikke ønsker å være for oljeavhengige, mens Frp på den annen side vil bruke mer oljepenger. Resultatet kan bli status quo.

- Skal Norge bli mer attraktivt for andre næringer, må vi kutte betydelig i oljepengebruken. Det innebærer også kutt i velferdsordninger. Det tror jeg ikke kommer til å skje, sier Grytten.

Les også

Hva skjer med Norge om oljeballongen sprekker?

Professor i statsvitenskap Dag Harald Claes ved Universitetet i Oslo tror andre faktorer enn regjeringen avgjør om Norge lykkes i å bygge opp nye næringer.— Det handler om innovasjon og forskning i bedriftene og kunnskapssektoren. Der tror jeg utviklingen i liten grad påvirkes av et regjeringsskifte. Men jeg mener det er meningsløst å planlegge dette i detalj nå. Vi kommer til å ha en økonomi basert på olje og gass i mange tiår til.

2. Miljøpolitikken

Skal det åpnes for oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen? Flere forskere peker på at når både Høyre, Frp og Ap heller i den retning, kan det fort bli resultatet. Samtidig kan Venstre komme til å sette vern som en forutsetning for regjeringsdeltagelse, ifølge kilder i partiet.

Professor Anders Todal Jenssen ved NTNU er inne på samme spor.

- Jeg tror saken avgjøres i regjeringsforhandlingene. Går Venstre og KrF i regjering, blir det neppe oljeboring.

Innen klima- og miljøpolitikken generelt, mener også seniorforsker Elin Lerum Boasson ved Cicero senter for klimaforskning at utviklingen avhenger av hvordan partiene prioriterer i forhandlingene.

— Frp stiller seg tvilende til menneskeskapte klimaendringer, men det er ikke sikkert de vil prioritere saken så høyt. Mens Venstre og KrF har mange miljøpolitikere. Kanskje vil resultatet bli et kompromiss om at endelig avgjørelse utsettes, foreslår hun.

Boasson mener det er tre hovedsaker innen norsk klimapolitikk: Spørsmålet rundt forurensende gasskraft, oljeutvinning og satsing på fornybar energi.

— Der det garantert kommer til å skje endringer, er på det første området. Kanskje vil en ny regjering si at man skal slutte å prøve å få til fullskala karbonfangst og -lagring på et norsk gasskraftverk? Men saken er veldig sensitiv for KrF, siden Bondevik-regjeringen gikk av på den i 2000.

3. Asylpolitikken

Ifølge kilder i Frp er asylpolitikken, sammen med bompenger, et av de viktigste områdene for Frp i forhandlinger.

Partiet ønsker blant annet at det opprettes norske asylmottak i Afrika og Asia, at ankeadgangen reduseres og at det gjennomføres en radikal innstramming i politikken generelt.

Les også

- Vi bør trappe ned oljeutvinningen nå

Professor Jenssen ved NTNU peker samtidig på at flere av Frps forslag på området er i strid med internasjonale konvensjoner, og at Høyre neppe vil gå med på å bryte disse.— Derfor tror jeg Frp bare må finne seg i at politikken forblir omtrent som den er.

Jenssen peker også på at Venstre er liberale i innvandringspolitikken. Derfor vil utviklingen påvirkes av hvilke partier som ender i regjering.

— Dette er et felt der det ikke er så store forskjeller på Høyre og Ap. Kanskje vil Høyre ha en mulighet til å finne allierte i disse spørsmålene utenfor regjeringen?

 1. Les også

  Skal Norge leve av kunnskap, forskning og fornybar energi?

Hele 19 000 lesere sa sin mening, da vi i august spurte hvilke politiske saker de ville lese mer om i valgkampen.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. POLITIKK

  Venstre inviterer den russiske ambassadøren til sitt landsmøte

 2. KOMMENTAR

  Venstre og Fremskrittspartiet gjør klokt i å gå i regjering sammen. Men hva har Høyre å vinne på det?

 3. POLITIKK

  De rødgrønne småpartiene jubler etter skolevalget

 4. POLITIKK

  Venstre-topp mener partiet bør gå inn i regjering

 5. POLITIKK

  Venstre går mot sitt eget partiprogram – vil ikke stanse nye oljelisenser

 6. POLITIKK

  Landsstyret råd til Venstreledelsen: Finn løsning med KrF