Norsk kurder sendte ut NATO-meldingen som gjorde Erdogan rasende

Tyrkias president Erdogan ble rasende da han dukket opp som «fiende» under en NATO-øvelse i Norge. Nå viser det seg at nordmannen som begikk fadesen, har kurdisk bakgrunn.

Fra «Commanders Conference» der den prestisjetunge øvelsen Trident Javelin ble forberedt.

Ifølge Morten Myksvoll, redaktør i nettstedet tyrkiskpolitikk.no, er sannsynligheten nå liten for at det var en «glipp» at president Recep Tayyip Erdogan og Mustafa Kemal Atatürk dukket opp som «fiender» underveis i øvelsen Trident Javelin.

– Hvis denne opplysningen stemmer, er sjansen liten for at dette var en tabbe. Har vedkommende kurdisk bakgrunn, eller er norsk kurder, er det rart om dette ikke var et bevisst valg, sier Myksvoll.

Hendelsen fikk Erdogan til å rase mot NATO og utløste gjentatte beklagelser fra generalsekretær Jens Stoltenberg og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

«Fake news» fikk Erdogan til å ta av

NATO-øvelsen «Trident Javelin» fant sted i Stavanger i november og ble beskrevet som den viktigste i NATO i 2017.

Det var en skrivebordsøvelse, men involverte likevel flere tusen personer og var en forberedelse til den gigantiske feltøvelsen Travelin Juncture i Norge høsten 2018.

Trident Javelin skulle teste NATOs nye kommandosentral og evnen til å gjennomføre storskala, felles krigføring, også takling av cybertrusler og kjemiske og biologiske trusler.

Underveis i øvelsen dukket altså Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og Mustafa Kemal Atatürk, det moderne Tyrkias grunnlegger, opp som «fiender».

Erdogan trakk straks ut tyrkiske involverte i øvelsen og gikk til muntlig frontalangrep på NATO.

Budskapet som dukket opp, var trolig en del av øvelsesspillet der NATO skulle takle det å bli utsatt for fake news som kunne sette samholdet på prøve.

Aftenposten kunne da fortelle at det var en nordmann som sto bak meldingen som ble sendt ut fra Joint Warfare Centre (JWC) på Jåttå ved Stavanger, som var senter for øvelsen.

Nordmannen har kurdisk bakgrunn

Fra «Commanders Conference» der den prestisjetunge øvelsen Trident Javelin ble forberedt.

Nå kan Aftenposten også fortelle at vedkommende nordmann har kurdisk bakgrunn, noe som gir saken en helt ny dimensjon.

Opplysningen er kjent både i Forsvaret og i UD-kretser.

Etter det Aftenposten får bekreftet ble den famøse meldingen sendt ut som en twittermelding.

Det aller meste under slike storøvelser planlegges i detalj. Noe skal også være overraskende. Men også slike «overraskelser» skal være godkjent av øvingsleder eller av noen som øvingslederen har delegert dette ansvaret til.

Aftenposten har ikke fått dokumentert hvorvidt noen godkjente «Erdogan/Atatürk-meldingen» før den ble sendt ut.

– Viktig å få avklart om meldingen var godkjent

– Dette er det viktig å finne ut av. Hvis meldingen ble godkjent, kan du virkelig kalle det en glipp. Da har man ikke sett rekkevidden av at en NATO-partner blir trukket inn som «fiende», sier Morten Myklevoll.

– Hvilken rolle spiller den nye opplysningen for Tyrkia?

– I utgangspunktet vil de neppe bry seg. Men dersom det viser seg at utsendelsen av meldingen skjedde bevisst, fra øvelsen som sådan, vil de kjøre hardt på dette. I Tyrkia er allerede historien at dette inngår i en svertekampanje mot landet.

– Har saken for øvrig roet seg i Tyrkia?

– I det daglige, ja. Men den blir fortsatt diskutert. Og jeg forventer at Erdogan vil hente den frem igjen, ved flere anledninger, når han holder taler om forholdet til Europa, sier Myksvoll.

Dette svarer Forsvaret

Aftenposten har bedt om et intervju med Forsvaret om undersøkelsene de har gjort rundt vedkommende som sendte ut meldingen.

Aftenposten har stilt en rekke spørsmål rundt mannens avtalte rolle foran øvelsen, status i dag og eventuell erfaring fra tidligere øvelser.

Vi har mottatt denne e-posten fra presseoffiser Per Thomas Bøe i Forsvarsdepartementet:

«Etter vår gjennomgang ser vi fra Forsvarets side at rekruttering av vedkommende har skjedd på normal måte, for et midlertidig engasjement, og til støtte for gjennomføringen av en slik øvelse.»

Alle øvrige spørsmål henvises til NATO. Så langt har ikke NATO gitt noen opplysninger om hendelsesforløpet.