Folkeavstemningen i Finnmark: 87 prosent stemte nei til sammenslåing av Troms og Finnmark

Hele 87 prosent av finnmarkingene sier nei til sammenslåing med Troms. Det endrer ingen ting, fastslår kommunalminister Monica Mæland (H).

– Vi har et resultat, og det er godt, det er veldig godt, fastslo fylkesordfører Ragnhild Vassvik da hun la fram resultatet av folkeavstemningen om sammenslåingen av Troms og Finnmark. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Regjeringen må selvsagt forholde seg til Stortingets beslutning. Det må også Troms og Finnmark, sier Mæland til iFinnmark.

Stortinget har to ganger vedtatt sammenslåing av de to nordligste fylkene.

– Vi har ikke et politisk system der lokale folkeavstemninger overprøver stortingsvedtak, understreker kommunal- og moderniseringsministeren.

Resultatet av folkeavstemningen om den vedtatte sammenslåingen mellom Finnmark og Troms, ble lagt fram onsdag av fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap). Den viser at nesten ni av ti finnmarkinger er imot sammenslåingen. Valgdeltakelsen var på 58 prosent.

– Vi har et resultat, og det er godt, det er veldig godt. 87 prosent er massivt, fastslo Vassvik.

– Stortinget kan snu

Fra opposisjonen kommer det klare oppfordringer til regjeringspartiene og KrF om å omgjøre vedtaket om tvangssammenslåing av Troms og Finnmark fra 2020.

Vedtaket var et feilgrep, mener Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Hvis ett eller flere av partiene endrer syn, vil det være flertall for å beholde Finnmark som egen region, slik folk i Finnmark tydelig har sagt at de ønsker, skriver han på sin Facebook-side.

Regjeringen må lytte til den soleklare folkemeningen i Finnmark, mener SV-leder Audun Lysbakken.

– SV stemte mot reformen, fordi man må ha folk med på laget når man skal gjøre endringer. Resultatet av folkeavstemningen viser at det ikke er tilfelle, sier Lysbakken, som ber regjeringen og KrF «ta til vettet».

– Maktarroganse

– Man bygger ikke sterke regioner med tvang og makt, sier SV-lederen.

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum mener at ikke å lytte vil være «en maktarroganse uten sidestykke» fra Høyre og Fremskrittspartiet. Sp har varslet et nytt lovforslag til Stortinget til høsten med sikte på å reversere sammenslåingen av de to fylkene.

– Valgdeltakelsen er enormt høy, det var høyere valgdeltakelse enn i det nasjonale kommune- og fylkestingsvalget i 2015. Det viser at det har vært et enormt engasjement, sier Vedum til NTB.

Han peker også på at motstanden opprinnelig var stor også blant forlikspartiene Høyre, Frp, Venstre og KrF.

Kritisk til opposisjonen

Fylkesordfører Vassvik mener folkeavstemningen er historisk, men sier samtidig at hun er skuffet over at flere partier, deriblant Høyre, gjorde sitt for å spre negativitet rundt folkeavstemningen.

– Finnmarkingene lot seg likevel ikke skremme, slår hun fast.

I alt avla 35.000 finnmarkinger sin stemme mellom 7. og 14. mai. I hele 14 av 19 kommuner stemte over 90 prosent nei. Vassvik sier hun håper at planene om en sammenslåing nå blir skrinlagt og viser til at flertallet mot sammenslåing er så formidabelt at selv om alle som ikke stemte, hadde stemt ja, så hadde resultatet blitt nei likevel.

I en nasjonal meningsmåling forrige uke svarte to av tre spurte at de mener Stortinget bør respektere resultatet av folkeavstemningen i Finnmark. Bare litt under to av ti – 19 prosent – mente at Stortinget ikke bør lytte til finnmarkingene.