Norge

Biskoper beklager kirkens steile abortholdninger

Biskopene i Den norske kirke beklager tonen i tidligere abortdebatter og hvordan kirken har møtt alenemødre og påført dem ekstra belastninger.

Preses Helga Haugland Byfuglien og resten av bispekollegiet beklager Den norske kirkes steile holdning i tidligere abortdebatter og hvordan alenemødre og ugifte foreldre er blitt møtt av Kirken.
  • flh@ntb.no

I en uttalelse tar biskopene avstand fra tidligere holdninger, skriver Vårt Land.

«Da loven om selvbestemt abort ble behandlet og vedtatt på 1970-tallet, var kirken en tydelig motstander av de endringer som ble innført. Prester og andre var sterke og klare i sin kritikk av loven i den hensikt å verne det ufødte liv», skriver biskopene.

«I dag innser vi at kirkens argumentasjon ikke la til rette for en god dialog. Det er på tide å skape et nytt samtaleklima. Det ønsker vi å medvirke til», skriver de tolv biskopene.

Les også

  1. Da barnet var født, fikk Kari-Ann et laken kastet over ansiktet. Sønnen skulle adopteres bort, og hun skulle ikke se ham.

  2. Vår rett til å bestemme over egne liv er ikke ubegrenset | Petter Schou

De erkjenner at kirken i liten grad har tatt inn over seg situasjonen mange gravide har stått i, og at institusjonen gjennom historien vist manglende engasjement for kvinners frigjøring og rettigheter.

«Det er på det rene at kirkens holdning har påført alenemødre en krevende belastning», heter det videre i uttalelsen fra bispemøtet.

Kollegiet minner om hvordan barn født utenfor ekteskap tidligere kunne bli nektet dåp, mens ugifte foreldre ikke fikk stå sammen ved døpefonten.

Biskopene ønsker ikke å reise spørsmål om abortlovens rettmessighet, men sier at «et samfunn med legal adgang til abort er et bedre samfunn enn et samfunn uten slik adgang».