Asylbarnet hadde hjertefeil, åpner tilsynssak etter dødsfall

Den foreløpige dødsårsaken til at en baby fra Syria døde, er i følge politiadvokat Henning Klauseide en medfødt hjertesykdom kombinert med en luftveisinfeksjon.

Helsetilsynet ber Fylkesmannen i Hedmark følge opp dødsfallet der en jente på ti måneder døde 9. desember. Jenta bodde på Haslemoen asylmottak.

Bakgrunn:

Les også

Jente fra asylmottak døde på sykehus

Helsetilsynet ber Fylkesmannen i Hedmark følge opp dødsfallet der en jente på ti måneder døde 9. desember. Jenta bodde på Haslemoen asylmottak.

Saken ble rutinemessing meldt til Helsetilsynet etter dødsfallet. Helsetilsynet oversendte tirsdag brev til fylkesmannen i Hedmark og ba dem om å følge opp hendelsen som tilsynssak.

I brevet fra helsetilsynet skriver de at de ser alvorlig på den informasjonen de har mottatt om hendelsen, og at det gir grunnlag for at Fylkesmannen følger opp saken tilsynsmessig.

Pårørende skal varsles

— Vi ber om at pårørende informeres om at saken er varslet, og om at Fylkesmannen skal følge hendelsen opp som tilsynssak. Dessuten ber vi om at pårørende informeres om at de kan kontakte Fylkesmannen for å få innsyn i sakens dokumenter og uttale seg til tilsynet.

Statens helsetilsyn viser også til internkontrollforskriften om virksomhetens plikt til å gjennomgå hendelsen som ledd i sin interne avvikshåndtering parallelt med den tilsynsmessige oppfølgingen.

— Vi ber om å få tilsendt kopi av foretakets egen rapport når den foreligger.

Avdøde var tvilling

Jenta var tvilling og oppholdt seg sammen med foreldre og to søsken på Haslemoen transittmottak. Familien er fra Idlib i Syria. Det bor 700 asylsøkere på mottaket som drives av Norsk Folkehjelp.

I følge Dagsavisen skal foreldrene tidligere ha bedt om legehjelp til datteren, men mottaksleder Ola Cato Lie på Haslemoen sa til Dagsavisen like etter dødsfallet at dette var ukjent for ham.

Barnets foreldre kontaktet Våler kommunes helsetjeneste ved mottaket onsdag morgen.

De ble da raskt sendt videre til legevakt, som fikk jenta innlagt på sykehuset, hvor hun i 22-tiden onsdag kveld døde.