Nær én million nordmenn i risikosonen har ikke vaksinert seg mot influensa

Selv om andelen vaksinerte øker, er fortsatt seks av ti i risikosonen ennå ikke vaksinert.

Influensavaksinene ble rullet ut til kommunene i midten av oktober. Likevel er vaksineringen fortsatt i oppstartsfasen.

Influensasmitten er fortsatt «svært lav» i det norske samfunnet, ifølge en rapport fra Folkehelseinstituttet (FHI) torsdag.

Imidlertid haster det med å få så mange som mulig vaksinert før årets influensaepidemi slår inn for fullt.

Omtrent 1,6 millioner personer tilhører risikogrupper for alvorlig influensa. I tillegg er det rundt 400.000 som jobber nær pasienter i helsetjenesten, ifølge FHI.

I midten av oktober rykket helsedirektør Bjørn Guldvog ut med denne beskjeden til landets kommuner:

– Vår klare oppfordring til landets ordførere, rådmenn og kommuneleger er: Tilby vaksine mot influensa, og tilby informasjon og tilrettelegging.

Kommunene fikk tilsendt årets influensavaksine omtrent samtidig. Siden da har pasienter i risikogruppen hatt mulighet til å få den satt hos fastlegen sin.

Bare 37 prosent av de eldre vaksinert

Pr. 2. november er 626.170 personer vaksinert. Det viser tall fra Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK. Dette er nær en dobling av antall vaksinerte fra forrige uke.

Men bare 354.569 av dem som hittil er vaksinerte, er eldre enn 65 år.

Det betyr at kun 37 prosent i denne risikogruppen er vaksinert. Blant helsepersonell i spesialisthelsetjenesten er nå vaksinasjonsdekningen 26 prosent, mens kun 12 prosent i primærhelsetjenesten er vaksinert hittil.

– Det er lenge siden influensaen har vært her, men når vi nå blir mer sosialt aktive og reiser mer forventer Folkehelseinstituttet at mange blir syke kommende vinter. Det er derfor ekstra viktig at risikogrupper og andre målgrupper tar vaksine i høst, understreket folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg tidligere i høst.

Influensaen kan komme sent i år

Det er hittil i år blitt påvist langt færre tilfeller av influensa enn hva som er vanlig på dette tidspunktet på året. Det opplyser Trine Hessevik Paulsen ved FHI til Aftenposten.

– Også i Europa er det færre påvisninger enn normalt for denne tiden, på tross av høyere testaktivitet enn normalt. Likevel melder enkelte land, også i Europa, om at de har hatt lokale utbrudd, også i helseinstitusjoner, sier Paulsen også.

Hun poengterer samtidig at influensavirus er begynt å sirkulere i deler av Afrika og Asia.

– Mye er usikkert om hvordan vinterens influensautbrudd vil utspille seg, men pr. nå ser det ikke ut til at vi trenger å frykte et tidlig influensautbrudd, sier Paulsen.

Vaksinasjonstallene så langt vitner om en formidabel innsats fra kommunene, sier Trine Hessvik Paulsen i FHI.

På spørsmål om FHI nå er bekymret for alle dem i risikogruppen som ennå ikke er vaksinert, svarer Paulsen:

– I og med at det er få influensavirus som påvises i Norge ennå, er vi trygge på at personer i risikogruppene vil rekke å vaksinere seg i tide.

Paulsen mener tallene hittil vitner om en «formidabel innsats» fra kommunenes side:

– Mer enn 600.000 personer er nå registrert som vaksinerte. Dette er et stort antall vaksinerte i løpet av kort tid.

Åpner for drop-in i Oslo

Oslo kommune har nå sendt ut en tekstmelding til alle innbyggere over 65 år og andre i risikogrupper som bør ha vaksinen. I tillegg jobber kommunen i år med å få kontakt med foreldre til spedbarn som er prematurt født, opplyser kommuneoverlege Miert Lindboe til Aftenposten.

Oslo utvider også tilbudet slik at pasienter i risikogruppen som ønsker vaksine, også kan oppsøke nærmeste vaksinesenter.

– Fra neste uke vil de fleste bydeler tilby drop-in, sier Lindboe.

– FHI opplyste nylig at vaksinasjon mot influensa fortsatt er i oppstartsfasen, er det tilfellet i Oslo kommune?

– Ja, vi har akkurat begynt vaksineringen og det tenker jeg er helt greit. Jeg er ikke bekymret foreløpig. Fastlegene har vaksinert sine pasienter i noen uker allerede, i tillegg til at kommunen blant annet har vaksinert beboere på sykehjem og mottagere av hjemmetjenester, sier Lindboe.

Hun legger til:

– I neste uke vil nok vaksineringen skyte i været.

– Hvordan får man influensavaksine om man ikke tilhører risikogrupper?

– Da må man anskaffe det privat, enten på apoteket eller privat helsetjeneste. En del bedrifter har i år også valgt å tilby dette gjennom bedriftshelsetjenesten.