Anundsen har bedt om ny trusselvurdering fra PST

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) skal komme med en ny vurdering av faren for at IS-sympatisører kommer til Norge under dekke av å være asylsøkere.

- Jeg mener at både hendelsene i Paris og andre hendelsen over tid, gjør at vi må børste støvet av diskusjonen om generell bevæpning, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

Justisminister Anders Anundsen (Frp) venter nå på den nye trusselvurderingen fra PST, melder NRK.

— Med den strømmen som er nå, er det vanskelig å gjennomføre de intervjuene og registreringene det er behov for. Derfor har jeg bedt PST om å komme med en egen trusselvurdering knyttet til akkurat den problemstillingen, sier Anundsen.

Mer om dette:

Les også

PST: Umulig å garantere at terror ikke skjer i et åpent og fritt samfunn

En av terroristene i Frankrike kan ha vært en syrer som ble registrert som flyktning i Hellas og Serbia i oktober. Det er imidlertid ikke brakt på det rene om passet som ble funnet ved ham, er ekte, eller om det faktisk tilhørte terroristen.

— Jeg mener at både hendelsene i Paris og andre hendelsen over tid, gjør at vi må børste støvet av diskusjonen om generell bevæpning, sier Anundsen.

(Saken fortsetter under videoen)

PST: Paris-terror endrer ikke trusselvurdering

Allerede lørdag, dagen etter terrorangrepene i Paris, fastslo PST at de ikke endrer trusselvurderingen. Sikkerhetstjenesten har imidlertid styrket bemanningen.

PST peker imidlertid på at de i trusselvurderingen fra Felles kontraterrorsenter (FKTS) i oktober vurderer det som mulig at det vil forekomme forsøk på terrorangrep i Norge.

— Trusler og oppfordringer fra blant annet IS kan påvirke enkeltpersoner eller små grupper til å gjennomføre terrorangrep. Denne vurderingen gjelder fortsatt, opplyste PST i en pressemelding.

Personer født eller oppvokst i Norge

-Vi har fremmedkrigere fra nesten alle distrikter i Norge, og politifolkene som skal bidra på våre etterforskninger, får ta med seg kompetansen tilbake til distriktet, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland.
  1. november la PST ut en pressemelding i forbindelse med asylstrømmen til Norge i høst. Der skrev sikkerhetstjenesten at de gjør «kontinuerlige» urderinger av konsekvenser for trusselbildet som følge av det økte antallet asylsøkere som ankommer Norge.«Asylsøkere med tilknytning til ekstrem islamisme fremstår fortsatt ikke som en akutt terrortrussel mot Norge. Trusselen fra ekstrem islamisme kommer først og fremst fra personer som er født eller oppvokst i Norge, og som har blitt radikaliserte her», skrev PST da.

«PST vurderer fortsatt at det per i dag er lite sannsynlig at det norske asylinstituttet blir brukt av grupper som ISIL/al-Qaida til å sende personer med en forhåndsbestemt voldsintensjon til Norge. Dette er basert på etterretning og dermed preget av usikkerhet. Trusselbildet kan derfor endres relativt raskt.», ifølge PST.