UD mente at skatteordningen ikke sto seg. Nå følger flere aktører etter.

Utenriksdepartementet sa plutselig nei til å dekke ansattes boligskatt. Det får nå konsekvenser. Både Innovasjon Norge og Helsedepartementet vil vrake ordningen. Forsvarsdepartementet varsler at den blir tema i årets lønnsoppgjør.

Bjørn Arild Gram og Forsvarsdepartementet skal nå forhandle om boligskattkompensasjon for ansatte som jobber i utlandet. Her er forsvarsministeren på besøk hos de norske styrkene i Litauen i mai.

Regjeringen vil ikke si noe om den. Men flere statlige aktører gjør nå som Utenriksdepartementet (UD). De kvitter seg med ordningen der staten dekker boligskatt for ansatte som har gratis tjenestebolig i utlandet.

Én av dem er Innovasjon Norge. De har som oppgave å fremme norsk næringsliv og handel i utlandet. Virksomheten hadde 133 ansatte i utlandet, fordelt på 28 kontorer i 23 land i 2021.

Les hele saken med abonnement