Får vi nye koronavaksiner til høsten? Det avgjør hvem som anbefales å ta en ny dose.

Det er usikkert om vi får nye og oppdaterte koronavaksiner til høsten. Det vil avgjøre hvem som vil ha nytte av enda en oppfriskningsdose.

Vaksinasjon til høsten kan enten bli med de vaksinene som er brukt i Norge til nå – eller nye og oppdaterte vaksiner rettet mot omikron.

Vaksineprodusentene prøver nå å utvikle vaksiner som er mer rettet mot omikronvarianten enn vaksinene brukt hittil.

Omikron har evnen til å omgå immunforsvaret og smitte selv vaksinerte personer, selv om de fleste ikke blir alvorlig syke. Kanskje kan nye vaksiner beskytte bedre mot smitte og mild sykdom også.

I Europa organiserer EMA (European Medicines Agency) arbeidet med vurdering og godkjenning av vaksiner. Når en vaksine er godkjent i EU blir den automatisk godkjent i Norge. Det er ikke sikkert man rekker dette før høstbølgen kommer.

Kan bli anbefalt for de eldste

I tillegg vet ingen ennå hvilken variant som vil dominere til høsten. Om Norge får oppdaterte vaksiner mot omikron eller en annen virusvariant, vet man derfor ikke før etter sommeren. Det er fortsatt uklarheter rundt godkjenning av de nye vaksinevariantene.

– Men en vaksine mot omikron vil trolig være nærmere sannheten enn vaksinene mot det opprinnelige Wuhanviruset, sier vaksineforsker og immunolog Gunnveig Grødeland ved UiO.

Norge har mange av koronavaksinene (Pfizer og Moderna) vi har brukt hittil på lager og kan få flere ved behov, opplyser FHI.

Disse vaksinene har vist seg å beskytte mot alvorlig sykdom, også ved omikronvarianten.

– Hva skjer hvis vi ikke får tilgang til oppdaterte vaksiner til høsten?

– Da er det ikke opplagt akkurat hvem som vil ha høy nytte av en ny oppfriskningsdose. De aller eldste kunne nok ha en fordel av å få boostet T-celle-responsene (en undergruppe av T-celler kan drepe virusinfiserte celler). Men det er ikke klart om dette vil være en klar fordel for befolkningen over 60 år generelt. Her håper jeg det vil komme mer kunnskap mot sommeren som kan gjøre svaret mer opplagt, sier hun.

Tror ikke vi får nye vaksiner til høsten

Overlege Preben Aavitsland i FHI tror vaksinasjon til høsten vil bli med vaksinene vi har benyttet til nå.

– Det er uklart om disse nye variantvaksinene vil beskytte noe bedre enn de vaksinene vi har, sier han.

Det er riktignok enklere å oppdatere en mRNA-vaksine (den typen vaksine Norge bruker mot koronaviruset, red.anm.) enn andre vaksinetyper. Men det er ikke sikkert utprøvingen av de nye variantvaksinene kommer så langt at vaksinene rekker å bli godkjent før høsten.

Dette kan påvirke hvem som anbefales å ta oppfriskningsdose nummer to i Norge i høst. FHI vil oppdatere vaksinasjonsanbefalingene etter sommeren.

– Det er sannsynlig at de over 65 år og eldre vil bli anbefalt en fjerde dose i høst. Det er altså oppfriskningsdose nummer to. For andre grupper er det usikkert om det blir nødvendig med flere doser. For friske, unge voksne er det lite sannsynlig, sier Aavitsland.

mRNA-vaksinene som er satt hittil har vist seg å virke mot alvorlig sykdom av covid-19, uansett hvilken virusvariant som dominerer. De vaksinene er basert på det opprinnelige viruset fra Wuhan. Men beskyttelsen mot smitte og videre smitte er kortvarig.

Overlege Preben Aavitsland sier at det foreløpig er uklart om de nye variantvaksinene som lages nå vil beskytte noe bedre enn de vaksinene som finnes allerede.

Kan omgå immunforsvaret

Når høstens koronavaksinering planlegges, er ett spørsmål hva man ønsker å oppnå gjennom vaksinasjon.

I FHI’s vaksinasjonsstrategi fremgår blant annet:

  • Det er ikke klarlagt om de nye variantvaksinene som lages vil gi bedre beskyttelse enn dagens vaksiner.
  • Et mål etter hvert er vaksiner som beskytter mot flere typer koronavirus og i større grad kan hindre infeksjon og smitte.
  • Vaksinene som er brukt hittil beskytter godt mot alvorlig sykdom.

I dag vet man at virusvarianter kan omgå immunforsvaret, og at de virusene vil være mer utfordrende å lage vaksiner mot.

En ny og oppdatert koronavaksine skal kunne lages i løpet av 100 dager ifølge Pfizer og Biontech.

– Vaksinen som da tilbys vil sannsynligvis være forskjellig fra dagens vaksine. Vi vurderer fortløpende hvilke endringer i vaksinen som vil gi den beste beskyttelsen til enhver tid, sier medisinsk direktør for Pfizer Norge, Erik Hjelvin.