Norge

Alle NOKAS-dømte anker

Hovedtiltalte i NOKAS-saken, David Toska, anker dommen fra Stavanger tingrett til videre behandling i Gulating lagmannsrett.

Toska ble i tingretten dømt til 19 års fengsel.

Dermed er det klart at alle de 13 som er dømt i forbindelse med NOKAS-ranet i Stavanger 5. april 2004 anker dommene.

De to aktorene i saken venter på Riksadvokatens avgjørelse i ankespørsmålet. Alt tyder nå på at saken uansett vil få en fullstendig behandling i lagmannsrett slik det hele tiden har vært forventet.

Les også