Hege Haukeland Liadal kjent skyldig i grovt bedrageri

Den tidligere stortingsrepresentanten for Ap dømmes for bevisst å ha levert falske reiseregninger. Stortinget får kritikk for manglende kontroll.

Hege Haukeland Liadal møtte fredag i Oslo tingrett for å få dommen opplest.

I november og desember måtte Hege Haukeland Liadal møte i Oslo tingrett. Den tidligere stortingspolitikeren sto tiltalt for grovt bedrageri.

Nå er dommen klar.

Retten finner tidligere stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (Ap) skyldig i grovt bedrageri.

Hun dømmes til sju måneders ubetinget fengsel. Hun dømmes til å betale tilbake 99.872 kroner til Stortinget. Hun må betale ca. 30.000 kroner i saksomkostninger.

Påtalemyndigheten ba om ni måneders fengsel for Liadal. De mente også at hun burde betale tilbake 107.000 kroner til Stortinget, samt 300.000 kroner i saksomkostninger.

Dommen er ikke rettskraftig. Liadal tok betenkningstid i spørsmålet om anke. Det gjorde også aktoratet.

Dømt i 47 av 52 punkter

Tiltalen mot Liadal besto av 52 underposter. Retten mener det er bevist at hun bevisst har oppgitt feilaktige reiseregninger for 47 av de 52 tiltalepostene.

Retten mener det er bevist at Liadal har oppgitt reiser til steder hun ikke har vært på. Retten finner det bevist at hun har fått nattillegg uten overnatting og tillegg for bil uten å selv kjøre bil.

Statsadvokat Monica Kragh Pettersen tolker dommen som at også retten mener Liadal har misbrukt sin tillit som stortingsrepresentant.

– Vi må lese premissene nøye, men det synes som om tingretten i praksis fullt ut har delt påtalemyndighetens syn både i skyldspørsmålet og straffeutmålingen, sier Pettersen til Aftenposten.

Liadal har fremholdt flere ganger at hun ikke husker og at hun har rotet. Men retten mener det er lite sannsynlig at hun ikke skulle ha husket hvor hun reiste, siden reiseregningene i stor grad er levert like etter reisene.

I fem av enkeltreisene finner ikke retten det bevist at Liadal bevisst har forledet Stortinget.

Kritiserte Stortinget: Oslo tingrett ved administrator Steinar Backe.

Kritiserte Stortingets kontroll

Blant mange av Liadals reiser, gikk flere til øya Utsira. Der er hun styremedlem i Rutebåten Utsira AS. I spørsmålet om hun hadde rett på godtgjørelse fra Stortinget for disse reisene, var retten delt.

Den ene meddommeren mener skyldkravet ikke er bevist, men det gjorde de to andre.

Reiseregningene til Utsira inneholdt aldri informasjon om at Liadal skulle på styremøter. Rettens flertall vektlegger at hun oppga andre årsaker for reisene, og at hun derfor ga inntrykk av at reisene var noe annet enn det de var.

– Flertallet mener disse regningene var et forsøk på å skjule realitetene, sa rettens administrator Steinar Backe.

Backe kritiserte også Stortingets system med kontroll på reiseregninger.

Under opplesningen sa Backe at Stortinget manglet kontroll. Han sa systemet var fullstendig basert på tillit. Han la til at de ansatte i Stortingets administrasjon ikke hadde fått de verktøy som skulle til for å ha kontroll.

– Det er i realiteten ingen kontroll med reisene, sa Backe.

Liadal i retten sammen med advokat Erik Lea (til høyre) og Eirik Helland.

Liadal er ikke overrasket

Liadal forholdt seg rolig, men ristet lett på hodet da dom og straffeutmåling ble lest opp. Hun noterte underveis, da dommeren leste opp de ulike postene.

Aftenposten avdekket i april 2019 at Liadal hadde levert feilaktige reiseregninger. Stortinget anmeldte Liadal. I etterkant startet politiet etterforskning.

– Er du overrasket over dommen?

– Jeg er ikke overrasket, men jeg er lei meg. Jeg har vært realistisk med tanke på at dette kunne få mange utfall. Som jeg har sagt hele tiden: Ja, det er feil i noen av mine 753 reiseregninger. Men jeg har aldri gjort det med vilje, sier Liadal til Aftenposten etter at retten er hevet.

– Håpet i høyden på grovt uaktsomt bedrageri

– Jeg er ikke overrasket over noe som helst lenger, men jeg er skuffet. Jeg hadde håpet at beløpet skulle bli atskillig lavere, at hun ble frikjent for flere poster og selvfølgelig for at hun ikke ble dømt for forsettelig grovt bedrageri, men i høyden grovt uaktsomt bedrageri, sier Liadals forsvarer Erik Lea.

Han sier han nå vil lese hele dommen før han rådgir sin klient i spørsmålet om å anke skyldspørsmål, straffeutmåling eller det hele.

– Om jeg skulle rådgi henne til å anke, er spørsmål nummer to om hun orker å stå i det. Jeg vil da anta at man kanskje ikke får saken opp i lagmannsretten før over sommeren. Nå har hun holdt på med dette i snart tre år, og det er en belastning å gå og vente, sier Lea.

At hun var stortingsrepresentant, gjorde at bedrageriet var grovt, mente påtalemyndigheten. De mente det var et tillitsbrudd overfor Stortinget og velgerne.

I sin prosedyre omtalte politiadvokaten Stortingets ordning for reiseregninger for en utømmelig kilde med fri tilgang til offentlige midler.