Innreisetiltakene mot land i det sørlige Afrika avvikles fra natt til torsdag

Regjeringen har besluttet å avvikle innreisetiltakene mot åtte land i det sørlige Afrika, som ble innført da omikronvarianten først ble påvist.

Grensestasjonen på Svinesund etter at det ble innført pålegg om at alle reisende må teste seg for koronavirus og omikronsmitte ved innreise. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Fagmyndighetene anbefalte tidligere onsdag at innreisetiltakene skulle avvikles, og det har regjeringen nå besluttet.

– Omikron har nå etablert seg i mange land, også i Norge. Helsedirektoratet og FHI mener det ikke lenger er formålstjenlig å beholde spesifikke tiltak rettet mot reisende fra disse åtte landene. Derfor avvikles de særskilte tiltakene. Samtidig viderefører vi de strenge innreisetiltakene som gjelder generelt ved innreise til Norge, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Regjeringen har besluttet å videreføre kravet om at alle som ankommer Norge fra utlandet, må testes. Dette anbefalte FHI å oppheve, mens Helsedirektoratet ønsket å videreføre det.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol etter en pressekonferanse om koronasituasjonen. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Vil beholde grensetesting

– Innreiserestriksjoner fra sørafrikanske land har lite for seg nå som omikronvarianten sprer seg i hele Europa og innenlands i Norge, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NTB.

– Når det gjelder grensetesting, har vi anbefalt å opprettholde denne fordi vi fort kan komme i en situasjon der smittepresset i utlandet er vesentlig høyere enn i Norge, og da vil en reduksjon av importsmitte ha stor betydning, sier han.

Regjeringen er altså enig med Helsedirektoratet i at dette kravet opprettholdes. Nakstad mener tiltaket bidrar til lavere smittetall.

– I dag er andelen personer med positiv test som passerer grensene høyere enn i befolkningen for øvrig. Derfor bidrar grensetestkravet om testing innen 24 timer også til noe færre smittetilfeller, sier Nakstad.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Lavt antall tester

Norge har hatt mangler på tester i møtet med omikron, men dette påvirkes ikke særlig av grensetestingen, mener Helsedirektoratet.

– Forbruket av tester på grensene er også lavt sammenlignet med andre grupper i samfunnet som vil bli anbefalt å teste seg de neste ukene, og vi har tatt høyde for dette forbruket i anskaffelsene av nye hurtigtester, sier Nakstad.