Mange asylmottak får nei til forsikring

Uforsikrede asylmottak tyder på dårlig brannsikkerhet, ifølge UDI. En forsikringsmegler forstår godt at mange selskaper ikke vil forsikre «råtne egg».

15 personer bodde i asylmottak i Sandnes som ble rammet av brann i september i fjor. Alle kom seg ut.

— Nesten alle forsikringsselskap sier nei til å dekke dette. Ut fra selskapenes ståsted, skjønner jeg hvorfor, sier forsikringsmegler Frank-Roe Vasseng i Goldberg Partners.

Han har årelang erfaring i forsikringsmegling for offentlige og private asylmottak i Norge, Sverige og Danmark. Vasseng avviser at forsikringsbransjens skepsis mot asylmottak er et norsk fenomen. Da megleren skulle skaffe forsikring for Hero, Norges største asylaktør, fikk han "nei overalt". Når Vasseng først får napp, er gjerne både forsikringspremien og egenandelen høy, sier han.

Les også:

Les også

Brannvesentet rykket ut ukentlig til ett asylmottak

Tror flertallet mangler forsikring

Vasseng anslår at det er vanligere for mottak å mangle enn å ha forsikring.

— Hadde jeg vært ansvarlig for en portefølje i et forsikringsselskap, ville jeg unngått for mange "råtne egg" i porteføljen. Unnskyld uttrykket, men med så mange branner og branntilløp, blir asylmottak et "råttent egg" på lik linje med sagbruk og andre utsatte bransjer, sier forsikringsmegleren, som har jobbet i forsikringsselskap i sju år.

Slik kan forsikringstrøbbel oppstå når Utlendingsdirektoratet (UDI) nå trenger 7500 nye plasser fordelt på 50 nye mottak.

Hero-sjef Tor Brekke bekrefter at de fleste forsikringsselskap sier nei til å forsikre mottaksbygg.

— Det er mange eksempler på uforsikrede mottaksplasser. Derfor tar driftsoperatører og huseiere stor risiko på vegne av staten.

Les også:

Les også

Lav pris er viktigere enn brannsikkerhet på asylmottakene

— Mottak mest risikoutsatt

— At en huseier ikke får tegnet forsikring, kan være en indikasjon på at brannsikkerheten er for dårlig, skriver presserådgiver John Olav Kroken i UDI i en e-post.

For UDI handler forsikring først og fremst om materielle verdier. Hvordan huseier får dekket brann- eller vannskader, er av mindre betydning for UDI, ifølge Kroken.

— Det viktigste for oss er at beboerne kommer seg i sikkerhet dersom det skulle begynne å brenne, skriver han.

Høyere enn noen annen kjent risiko innen forsikring

Risikoen for brann i asylmottak er langt høyere enn for noen annen kjent risiko innen forsikring, ifølge informasjonsdirektør Øystein Thoresen i Gjensidige Forsikring.

Selskapet har ufravikelig krav om sprinkling for all bygningsmasse, godkjent brannalarmanlegg med varsling til brannvesenets alarmmottak, døgnkontinuerlig vaktordning, elektriske kontroller og komfyralarm.

— Vi ønsker ikke å havne i en situasjon hvor vi fraviker de kravene som har blitt utarbeidet i samråd med UDI, og så oppstår det en dødsbrann som kunne blitt avverget hvis kravene våre var fulgt, skriver Thoresen i en e-post.

Han viser til stor risiko for katastrofer dersom forsikring droppes grunnet strenge krav.