Oslo-elever presterer best på nasjonale prøver

Nasjonale prøver for 5. klasse viser ingen endringer i elevenes prestasjoner i engelsk og regning fra 2014 til 2016. Oslo-elevene presterer høyest i landet.

Elevene i Oslo og Bærum gjør det best på nasjonale prøver.

Det viser analyser av årets nasjonale prøver i engelsk, lesning og regning på 5. trinn, ifølge Utdanningsdirektoratet.

Oslo har høyest andel elever som presterer på høyeste mestringsnivå. I lesing presterer om lag 36 prosent av elevene på det høyeste mestringsnivået. Oslo har også færrest elever på det laveste mestringsnivået. Særlig i engelsk er andelen som presterer på det laveste mestringsnivået langt lavere enn landsgjennomsnittet.

I Bærum og Oslo presterer mer enn hver tredje elev på høyeste mestringsnivå.

Litt flere gutter enn jenter presterer på høyeste mestringsnivå i regning og engelsk, mens litt færre jenter enn gutter presterer på laveste mestringsnivå i lesing.

På landsbasis er det ingen endring i elevenes prestasjoner i engelsk og regning, og endringen er bare marginal i fylkene og de største kommunene. Nasjonale prøver på 8. og 9. trinn ble presentert for noen uker siden, og viste heller ingen endring av snittet på nasjonalt nivå.

  • Har du fått med deg disse sakene om skole og utdanning?