Norge

Bent Høie vil gjeninnføre ordning med venteliste på sykehjem

– Vi må ha en oversikt over hvor mange som mangler plass, sier helseminister Bent Høie. Ingen har i dag oversikt over hvor mange som venter på sykehjemsplass.

– For noen kan det være en trygghet å komme på en venteliste på sykehjemsplass, mener Bent Høie. Foto: Espen Hofoss

 • Tine Dommerud
  Journalist

– Vi ønsker at de som trenger det skal få en lovfestet rett til pleie og omsorg i kommunene. Og fordi det realistisk sett ikke er mulig med ledige plasser til enhver tid vil vi at kommunene skal etablere et system med oversikt over de som venter , sier Bent Høie.

Nå skal det bli like kriterier for å få sykehjemsplass i hele landet. Foto: Nordby Carl Martin

Han legger til at Regjeringen vil lovfeste rett til heldøgns pleie og omsorg, og vurdere om det bør fastsettes kriterier for heldøgns omsorgsplasser.

– Helse og omsorgsdepartementet er i gang med lovarbeidet, med sikte på ikrafttredelse i 2017.

Torsdag legger helseministeren frem Primærhelsemeldingen. En viktig del av denne meldingen er regjeringens plan for omsorgsfeltet de neste fem årene.

Nasjonale retningslinjer

I meldingen går det frem at departementet arbeider med nasjonale retningsllinjer for å få sykehjemsplass. Helseministeren er imidlertid nøye med å presisere at kommunene også kan utvikle hjemmetjenestene til eldre slik at de best dekker kommunens behov.

– Er det ikke defensivt å gjeninnføre ventelistesystemet?

– Det er bedre enn ikke å vite hvordan situasjonen er. Med venteliste får vi oversikt over hvor mange som venter, hviket tilbud de har i mellomtiden og ikke minst hvilke planer kommunene har de kommende årene.

Trygghet

Bent Høie tror også at det å stå på venteliste betyr en slags trygghet for dem som venter.

– De vet de er i ett system. De blir sett. Slik det er i dag svever mange rundt etter at de har fått beskjed om at de kvalifiserer til en plass, men at det ikke er tilbud i kommunen.

KS undersøkte ved årsskiftet hvor mange antatte personer som venter på sykehjemsplass eller omsorgsbolig.

550 venter på sykehjemsplass

I et notat fra departementet går det frem at ca 550 personer med vedtak om langtidsplass på sykehjem manglet plass, og at 320 manglet plass i omsorgsbolig.

Svarene fra kommunene kan deles i fire kategorier:

• Kommunen har for få langtidsplasser.

• Vedkommende har fått tilbud om plass ett sted, men ønsker seg plass et annet sted.

• Boliger er under bygging, og innflytting avventer ferdigstillelse av bygging.

• Plassen trenger oppussing før ny beboer kan flytte inn.

Kommunene svarer at alle som venter på sykehjemsplass eller omsorgsbolig mottok en eller annen form for hjemmetjeneste.

Flere kommuner benytter seg av ulike varianter av ventelister, mens andre kommuner viser til at det ikke er tillatt å benytte ventelister for sykehjemstjenester.

Kan ikke nekte plass

Det presiseres i notatet fra departementet at kommunene ikke kan sette pasienter på venteliste til sykehjem dersom dette er det eneste tilbudet som kan sikre pasienten nødvendige og forsvarlige helse— og omsorgstjenester. Men situasjonen er ofte at kommunen vurderer sykehjemsplass som et kvalitativt bedre tjenestetilbud for en pasient.

– Hvor lenge kan man risikere å stå på venteliste?

– Erfaringene fra Stavanger, som har dette systemet, er at de fleste får plass i løpet av noen uker. Det er også slik at mange av de som venter er på midlertidige plasser eller får forsterket hjemmetjenesten. Ventetiden vil også være avhengig av hvor mange plasser det er og dette er et av virkemidlene for å få bygget nok plasser, sier Høie.

– Skal andre enn kommunen føre kontroll med listene?

– Fordelen ved å ha disse listene er at kommunene har en kontinuerlig oversikt over tilbud og etterspørsel etter helse- og omsorgstjenester. Listene vil derfor kunne være for kommunenes planlegging. Listene vil være offentlig tilgjengelige. Jeg regner med at det vil kunne komme flere medieoppslag, men vi ønsker full åpenhet om dette.

 1. Les også

  Høyre vil ha privat hjelp for å få fart på eldreomsorgen

 2. Les også

  Regjeringen vil presisere retten til sykehjem og omsorgsbolig

 3. Les også

  Siv Jensen gir inntrykk av å ha vunnet en tapt sak

Les mer om

 1. Helsepolitikk

Relevante artikler

 1. POLITIKK

  Omsorgsforsker roper varsku: Kommunene har undervurdert behovet for sykehjemsplasser

 2. POLITIKK

  Nå begynner han å få oversikt over sykehjemskøen. Den er lang i flere fylker

 3. POLITIKK

  Tross løfter: Regjeringen vet ikke hvor mange som står i sykehjemskø

 4. POLITIKK

  824 færre plasser på alders- og sykehjem de siste ti årene

 5. POLITIKK

  93-åring måtte vente fem måneder etter hun fikk sykehjemsplass. – Uakseptabelt, sier pasientombud

 6. LEDER

  Aftenposten mener: Siv Jensens selvskryt er misvisende