Far (35) misbrukte datter i besøksrom på omsorgssenter

TØNSBERG (Aftenposten.no): Tre år etter at han ble dømt for å ha misbrukt fem av datterens venninner seksuelt, er 35-åringen nå også dømt for voldtekt av sin egen datter.

Tønsberg tingrett ga serieovergriperen 25 prosent strafferabatt fordi han tilsto.

Første gang han forgrep seg på datteren var han allerede satt under tiltale for seksuelle overgrep mot venninnene hennes.

Derfor hadde barnevernet i hjembygda krevd at overgriperen bare skulle få være sammen med datteren mens andre voksne var der for å passe på.

Forgrep seg på besøksrommet

Men på en omsorgsstasjon i Tønsberg så mannen sitt snitt til å misbruke datteren da tilsynsføreren forlot besøksrommet et øyeblikk.

Hun var på dette tidspunkt ennå under skolealder.

I følge den ferske dommen fra Tønsberg tingrett varte overgrepet ikke mer enn ti sekunder, men var seksuelt motivert.

Kirkens Bymisjon har lagt om rutinene sine etter overgrepet som skjedde for snart fem år siden.

– Helt nye rutiner

Kirkens Bymisjon hadde alt lagt om sine rutiner før overgrepet ble anmeldt.

Hendelsen ligger fire-fem år tilbake i tid, men kom først for en dag sent i fjor høst.

– Vi ser svært alvorlig på denne hendelsen. Det som skjedde skulle aldri ha skjedd. Dette skal være et trygt sted å være for barn. Våre rutiner og kvalitetssikringen rundt samvær er blitt bedre gjennom ny organisering, sier virksomhetsleder Anne Louise Holmen i Kirkens Bymisjon Tønsberg.

Siden oppstarten har de hatt mer enn 3000 samvær hvor barn kan møte sine foreldre som ikke kan ha den daglige omsorgen for dem.

Aftenposten kjenner ikke til noen andre tilfeller hvor det har skjedd avvik under samvær ved institusjonen.

Serieovergriper

I 2012 ble mannen dømt til tre års fengsel for seksuell omgang med en seks år gammel jente, og seksuelle overgrep mot fire andre av datterens venninner.

Flere av overgrepene skjedde mens mannen satt barnevakt eller kjørte tur med de svært unge jentene.

Dommerne synes det er sterkt skjerpende at han grovt utnyttet jentenes tillit men de var i en sårbar situasjon.

Truet ansatte i barnevernet på livet

Mens han sonet ble han av Bergen tingrett den 23. sepember 2012 dømt for en rekke grove trusler mot ansatte i barnevernet, NAV og ved Sykehuset i Vestfold..

«Da spiller det ingen rolle om jeg sitter inne i to eller 21 år i buret. Jeg sitter faan med glede inne for mord og får respekt og ro når jeg er inne enn å bli plaget i hjel. Når (datterens navn, red. anm.) er ute av livet mitt, blir ikke terskelen for personlig vendetta veldig høy», skrev han til en kvinne som hadde ført tilsyn under et besøk.

Dommerfullmektig Joachim Lund fulgte aktors påstand og landet på en straff på 45 dagers betinget fengel.

Voldtok på sin egen gebursdag

Våren 2015 blir han prøveløslatt med en resttid på ett års fengsel.

Samme høst skulle han feire sin egen gebursdag hjemme hos sine foreldrene.

Der lokket han datteren med seg ned i kjelleren, og gjennomførte et nytt overgrep som etter den nye straffeloven er å regne for en voldtekt av jenta, som fortsatt ikke hadde fylt ti år.

Tilsto også seksuelle overgrep i besøksrommet på Berg fengsel, men trakk tilståelsen i retten.

La kortene på bordet

Kort tid senere ble mannen pågrepet.

Alt i første avhør valgte han å tilstå både overgrepet på besøksrommet og voldtekten av datteren hjemme hos hans foreldre.

Tilståelsene ble styrket av et tilrettelagt avhør av datteren, som i detalj fortalte om opplevelsene.

I tillegg tilsto han å ha forgrepet seg på datteren i besøksrommet på Berg fengsel, der han sonet siste del av den forrige overgrepsdom.

Han ble tiltalt også for dette punktet, men i Tønsberg tingrett trakk han tilståelsen, og aktor valgte derfor å påstå frifinnelse for dette.

700 overgrepsbilder

Som ved forrige ransakingen i januar 2010 fant politiet også nå store menger bilder av små barn som utsettes for grove overgrep.

700 bilder og 73 filmer av en varighet på tre timer kan nå destrueres.

– Vurderte forvaringsdom

Aktor, politiadvokat Lise Dalhaug, sier at spørsmålet om forvaring var opp til vurdering:

– Dette er en svært alvorlig sak, men statsadvokaten valgte å ikke be om dette, sier Dalhaug.

På denne skolen manglet 11 av 16 assistenter politiattest
Sorenskriver Dag Carlstedt.

Tre års fengsel

Tønsberg tingrett har nå dømt mannen til tre års fengsel.

Sorenskriver Dag Carlstedt ga voldtektsmannen 25 prosent tilståelsesrabatt.

Straffen er også inkludert de 12 månedene han hadde igjen å sone av den forrige dommen, og er åtte måneder under aktors påstand.

Strafferabatten var så stor at en av meddommerne tok dissens. Hun mente fengsel i tre år og åtte måneder var passe straff, slik aktor Dalhaug hadde lagt ned påstand om.

Vedtok dommen

Ifølge dommen har mannen nå selv innsett at han trenger behandling, og at den beste hjelpen han kan få er i Bergen:

– Vi er godt fornøyd og har vedtatt dommen. Han soner nå i Bergen fengsel, sier forsvarer Kim Erling Gerdts.

Mannen ble uføretrygdet som 18-åring etter å ha blitt utsatt for seksuelle overgrep fra en fetter i oppveksten.

Han er dømt til å betale datteren 75.000 kroner i oppreisningserstatning.

I praksis er det Staten ved Kontoret for voldsoffererstatning som plukker opp den regningen om ikke domfelte selv kan betale.

Hvert tredje seksuelle overgrep mot barn begås av et annet barn