Bærumsordfører ber fylkesmannen og politiet vurdere nøye om jenta ble mobbet

Bærumsordfører Lisbeth Hammer Krog ber Fylkesmannen i Oslo og Akershus vurdere om kommunen har gjort det de skulle i saken der 13-åringen døde.

Levende lys og bilder av jenta står fremme på Mølladammen skole. Aftenposten fikk tillatelse til å ta dette bildet gjennom vinduet.

Oppdatering 20.04.2017: En tidligere versjon av denne artikkelen er klaget inn for Pressens Faglige Utvalg, som ga Aftenposten kritikk for at en formulering i teksten gikk for langt i å konstatere at mobbing hadde funnet sted. Denne formuleringen er senere endret. Hele avgjørelsen kan du lese her.


Den 13 år gamle jenta døde nyttårsaften, på en hytte i Valdres. Politiet opplyste på en pressekonferanse i formiddag at jenta trolig døde på grunn av avmagring, men at dødsårsaken ikke er bekreftet. Moren er siktet i saken, og vil trolig bli avhørt mandag kveld.

Aftenposten er kjent med påstander om at jenta ble mobbet, og moren kjempet i årevis for at hun skulle få hjelp. Bærumsordfører Lisbeth Hammer Krog ber Fylkesmannen i Oslo og Akershus vurdere om kommunen har gjort det de skulle i saken der 13-åringen døde.

— Mobbeproblemet er et spørsmål både fylkesmannen og politiet må se nøyere på, sier ordføreren på spørsmål fra Aftenposten.

Moren sendte brev til Fylkesmannen like etter skolestart i høst og beskrev vanskelige psykososiale forhold på skolen. Det får Aftenposten bekreftet fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Det er ikke kjent hvordan Fylkesmannen håndterte klagen. Jenta kom aldri tilbake på skolen i Bærum etter høstferien. Da skal hun og moren ha flyttet til hytta i Valdres, hvor jenta ble funnet død nyttårsaften.

Mor kontaktet fylkesmannen

Fylkesmannen kontaktet så skolen 4. september.

— Vi mottok en ny henvendelse fra mor 9. november, med beskjed om at hun hadde flyttet, sier kommunikasjonsrådgiver Liv Ødegaard.

Det har også kommet frem at jenta byttet barneskole, og at mistrivsel kan ha vært en årsak til dette. De to barneskolene i området sogner til samme ungdomsskole, Mølladammen.

"Tett dialog"

Ordfører Lisbeth Hammer Krog bekrefter ikke direkte at hun kjenner til at den avdøde 13-åringen er blitt mobbet på skolen.

- Det har vært tett dialog mellom hjem og skole, sier Hammer Krog på spørsmål om jenta kan ha vært utsatt for mobbing .

Aftenposten snakket med sogneprest Knut Grønvik etter at flere venner av avdøde møttes i åpen kirke søndag kveld. Samlingen kom i stand etter at ungdommene hadde fått melding om dødsfallet allerede 1. januar.

— Vi snakket om mye, blant annet om noen hadde sviktet på noen måte. I slike situasjoner vil det alltid være mange som kjenner på skyld, sa sognepresten til Aftenposten.

Vil løfte hver stein

– Når en tragisk hendelse skjer, vil alle involverte spørre seg om de kunne gjort mer. Som kommune, der jenta bodde frem til høstferien i fjor, må vi også spørre om vi har gjort nok. Bærum kommune vil bidra med å løfte hver stein i politiets etterforskning. Vi vil også be om at statlig tilsynsmyndighet går inn i kommunens håndtering av saken, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.

- Vet du noe om hva slags vanskeligheter jenta hadde i oppveksten?

- Jeg vet at barnevernet har vært inne i bildet, men ber om forståelse for at vi ikke kan gå nærmere inn i det, sier ordføreren, som ikke ønsker å si noe om hvilke tiltak barnevernet har satt i verk overfor familien.

- Har barnevernet i Bærum vært i kontakt med barnevernet i Valdres i forbindelse med flyttingen?

— Relevante myndigheter har vært i kontakt med hverandre, men dette er taushetsbelaget opplysninger, sier hun.

Sendte bekymringsmelding før jenta døde

Øystre Slidre utformet et bekymringsmelding til Oslo kommune tre dager før jenta (13) ble funnet død,ifølge VG.

Bekymringsmeldingen er datert 28. desember 2015, men nådde ikke frem til barnevernet i Ullern bydel i Oslo kommune før 4. januar.

Fungerende bydelsdirektøt sier til VG at barnevernet i Øystre Slidre ringte på mandag for å informere om bekymringsmeldingen de sendte før nyttår.

- Vi føler med de berørte i saken

– Mine tanker går til alle berørte i denne triste saken: familie, venner, medelever, lærere og egne ansatte. Bærum kommune vil prioritere og følge opp de nærmeste og sikre at de er godt ivaretatt. Jentas tidligere skole, Mølladammen, holder åpent i dag. Skolen og kommunen vil bruke tid og ressurser på å møte elever og foreldre som har behov for det i tiden fremover, sier Krog.

Ordfører Lisbeth Hammer Krog.

Kommunen vil ta kontakt med Fylkesmannen i Oslo og Akershus i løpet av de nærmeste dagene.

IfølgeBudstikka sendte moren til den døde 13-åringen en sms til venner i Lommedalen rett etter datterens dødsfall.

«Nå er xxx død», skal moren blant annet ha skrevet, i tillegg til flere antydninger om hvorfor det kunne gå så galt.

Lokalavisen får bekreftet dette fra flere kilder. Også sognepresten i Lommedalen menighet fortalte at et familiemedlem selv hadde tatt kontaktmed venner av datteren.

Elev ved flere bærumsskoler

Den 13-årige jenta har vært elev ved Gullhaug og Lesterud barneskoler og senere ved Mølladammen ungdomsskole fra skolestart og frem til høstferien 2015. Før høstferien fikk Mølladammen skole beskjed om at eleven skulle flytte til en annen kommune, og skolens flyttemelding ble sendt senere i oktober. Jenta har ikke vært folkeregistert i Bærum kommune siden begynnelsen av november.

I en pressemelding kommer det frem at barnevernet i Bærum har kjent til familien, men av hensyn til berørte og taushetsplikten kan de ikke informere om innholdet i saken. Det var barnevernet i Bærum som i slutten av november tok kontakt med barnevernet i Valdres. Bærum kommune har ikke tatt ytterligere initiativ etter dette.

– Vår viktigste oppgave er å gi hjelp og støtte til dem som trenger det. Her er det blant annet mange barn og unge som har det vondt, avslutter Lisbeth Hammer Krog.

Foreldrerepresentant: Alle blir berørt

Mølladammen ungdomsskole holdt åpent søndag kveld og mandag. Flere ungdommer har oppsøkt både skole og kirke.

— Alle elever og foreldre ved skolen blir berørt når noe slikt skjer. Det er forferdelig trist, sier FAU-leder Bjørn Eriksen ved skolen. Han kjente selv ikke personlig den avdøde jenta.

Eriksen synes skolens ledelse legger opp til god håndtering av situasjonen ved å møte elevene med forberedte lærere – som blir styrket med annen nødvendig kompetanse når skolen starter i morgen.

Oppdatering 11. januar: I denne artikkelen publiserte Aftenposten opprinnelig en personkarakteristikk av 13-åringens mor fra flere anonyme kilder. Det har vi fått kritikk for. Aftenposten er enige i kritikken, og vi har derfor fjernet dette avsnittet fra artikkelen.

Lisbeth Hammer Krog er klar på at kommunen må se nøyere på mobbespørsmålet knyttet til jenta som døde på nyttårsaften.
Mølladammen skole flagget mandag på halv stang.
6N1A7057_doc6nu4qkwvhub1agy0rkd4-BhHQ5eDObd.jpg